Nastavení cookies

 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR se v souladu s ustanovením § 14h zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, doručují veřejnou vyhláškou, a to pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. V podmínkách Ministerstva kultury se tato rozhodnutí vyvěšují na webových stránkách ministerstva.

 

Pro rok 2022 byla vydána zamítavá rozhodnutí.těmto žadatelům:

 

                   Žadatel                                                        Název projektu

Arcibiskupství pražské

Tisíc a padesát let pražského biskupství

Charita Česká republika

Zastavte se

Církev československá husitská

"Komenský - posel porozumění" - duchovně kulturní setkání při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského v rámci projektu Odkaz české reformace

Církev československá husitská

Naše a evropská společnost - setkání při příležitosti 172. výročí narození T. G. Masaryka

Apoštolská církev

Soutěž v biblických znalostech pro celé rodiny

Armáda spásy- církev

Misijní činnost Armády spásy

Společnost pro církevní právo, z.s.

Časopis Revue církevního práva

 

 

Jednotlivá rozhodnutí jsou zveřejněna pod odkazem u daného projektu.

Spojte se s námi