Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení Evropské unie, podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí:

ve výběrovém dotačním řízení na podporu spolufinancování projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa – tematický okruh Kultura.

 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2022 - pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře). 

Případné dotazy směřujte na: 
Ing. Martina Plíhalová 


e-mail: Martina.Plíhalová(zavináč)mk.gov.cz 
tel.: 257 085 389

 

Soubory ke stažení:

Výsledky 2. kola - Kreativní Evropa

Závěrečná zpráva 2022

Vyúčtování 2022

Výsledky 1. kola - Kreativní Evropa

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi