Nastavení cookies

Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice

Ve dnech 30. ledna až 2. února 2018 proběhla v Rožnově pod Radhoštěm konference s názvem Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. Akce byla pořádána ve spolupráci Ministerstva kultury s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Metodickým centrem pro muzea v přírodě a Českým svazem muzeí v přírodě. Je to první velká konference, která je zaměřena především na problematiku muzeí v přírodě a její společenský a oborový kontext.

 

Muzeum pro návštěvníky III: komunikace, marketing a rozvoj publika

Ve dnech 17. a 18. října 2018 pořádá Národní muzeum – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví ve spolupráci s Ministerstvem kultury konferenci Muzeum pro návštěvníky III: komunikace, marketing a rozvoj publika. Akce proběhne v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přednáškový sál H. Konference je primárně určena pracovníkům muzeí a galerií. Bližší informace viz: www.emuzeum.cz.

 

Reflexe pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

 Dne 15. října 2018 pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  a Ministerstva kultury celostátní konferenci Reflexe pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. Akce proběhla v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (budova C), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 

 

Seminář Osvětlení v muzejních a galerijních expozicích a představení Metodiky pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií

15. 11. 2018 proběhl v budově 8smička v Humpolci odborný seminář na téma osvětlení v paměťových institucích. Akce byla pořádána ve spolupráci Ministerstva kultury, Slezského zemského muzea, Masarykova ústavu vyšších studií v Praze a Nadačního fondu 8smička.

 

Seminář Péče o hudební nástroje

V Českém muzeu hudby (Praha1 – Malá Strana) proběhl dne 20. 11. 2018 seminář pro odbornou veřejnost a zřizovatele muzeí „Péče o hudební nástroje“. Ministerstvo kultury se na pořádání akce podílelo s Národním muzeem – Českým muzeem hudby a Metodickým centrem dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů.

 

Porada Aktuální témata v muzejnictví II

Dne 21. listopadu 2018 byla odborem muzeí Ministerstva kultury uspořádána porada vedoucích pracovníků odborů kultury krajských úřadů „Aktuální témata v muzejnictví“, a to ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem. Akce proběhla v budově v budově Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze – Stodůlkách.

Spojte se s námi