Nastavení cookies

Rozcestník aktuálních dotačních výzev

Kulturní aktivity

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Program festivalů

Stipendijní program

Podpora projektů k výročím Franze Kafky - odkaz na výzvu: zde

Ceny Ministerstva kultury

Příspěvkové organizace

Strategické dokumenty

Archiv

Mimořádná výzva pro divadla a orchestry (Praha) - výsledky

Mimořádná výzva pro profesionální divadla, orchestry a pěvecké sbory - příjímáme žádosti o dotaci

II. kolo záchranného balíčku - dofinancování celoroční činnosti - výsledky

II. kolo příjmu žádostí o dotaci ze záchranného balíčku (dofinancování celoroční činnosti)

Záchranný balíček pro oblast profesionálního umění - dofinancování celoroční činnosti - výsledky

Záchranný balíček v Programu státní podpory divadel a orchestrů - výsledky

Výběrová dotační řízení: podmínky, vyhlášení, výsledky

Program státní podpory divadel, orchestrů a sborů: podmínky, vyhlášení, výsledky

Stipendijní program: podmínky, vyhlášení, výsledky

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury

Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015 až 2020

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů - veřejná diskuse

Koncepce, studie a jiné dokumenty

Právní a další předpisy

Činnost oddělení umění

Udělování a prodlužování autorizací

 

Spojte se s námi