Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ČR zřídilo v březnu 2021 nové oddělení kulturních a kreativních průmyslů, jehož náplní je systematická podpora rozvoje celého sektoru kulturních a kreativních odvětví (KKO) v ČR. Oddělení je součástí odboru umění, knihoven a kreativních odvětví. Cílem tohoto oddělení je nastavit strukturovanou podporu pro další rozvoj KKO formou metodického vedení v rámci státní správy, koordinace strategického ukotvení KKO a předávání lokální praxe i zahraničních zkušeností.

Od 1. 1. 2022 je přejmenováno na oddělení kulturních a kreativních odvětví (OKKO).

Oddělení bude prosazovat sjednocení přístupu jednotlivých aktérů k tomuto odvětví a také k definici KKO, dále bude zajišťovat pravidelné mapování celého sektoru a podporovat tvorbu strategií KKO na regionální i lokální úrovni. Součástí systematické finanční podpory je plánována také podpora rozvoje lidských zdrojů v oblasti KKO apod.

 

 

Hlavní náplň oddělení

  1. Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou a koordinovat strategické ukotvení KKO v ČR.
  2. Systematicky podporovat rozvoj KKO v ČR, včetně poskytnutí metodického vedení.
  3. Zabezpečit financování rozvoje KKO v ČR.
  4. Zvýšit míru propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky.
  5. Zřídit a vést mezirezortní a rozšířenou pracovní skupinu pro rozvoj KKO v ČR.
  6. Vytvořit a provozovat komunikační portál, který bude hlavním zdrojem informací pro odbornou i širokou veřejnost v oblasti KKO, vč. možnostech podpory.

 

 

Kontakty

Obracet se můžete na e-mail oddělení kko@mk.gov.cz.

Jméno

Činnost

Telefon

E-mail

Ing. Pavel Zingl

vedoucí oddělení (meziresortní a vnitroresortní spolupráce)

+420 257 085 404

pavel.zingl@mk.gov.cz

Mgr. Adam Dvořák

sběr dat a mapování KKO

+420 257 085 209

adam.dvorak@mk.gov.cz

Mgr. Lucie Paříková 

komunikační platforma KKO

+420 257 085 504

lucie.parikova@mk.gov.cz

Mgr. Lucie Příhonská kreativní vouchery +420 257 085 394

lucie.prihonska@mk.gov.cz

PhDr. Stanislav Svoboda

ekonom

+420 257 085 254

stanislav.svoboda@mk.gov.cz 

Dotazy týkající se Národního plánu obnovy (komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru) zasílejte na e-mail npo@mk.gov.cz.

Spojte se s námi