Nastavení cookies
Formuláře

Ministerstvo kultury je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ministerstva, poskytne MK žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na MK doručit:

Informace potřebné k doručování datových zpráv (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 40 kB)Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.
Kontaktovat nás můžete i telefonicky na číslech: 257 085 346 nebo 257 085 286.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady č. 309 v Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly v Ministerstvu kultury
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 1.7.2024_OPP
Poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 25.6.2024_OPP

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady č. 146 v Oddělení právním v Odboru památkové inspekce v Ministerstvu kultury
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady č. 376 v Oddělení kulturních a kreativních odvětví v Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví v Ministerstvu kultury
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo č. 369 vedoucí oddělení – Oddělení kulturních a kreativních odvětví v Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví v Ministerstvu kultury
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady č. 386 v Oddělení péče o sbírky v Odboru muzeí a galerií v Ministerstvu kultury
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady č. 414 v Oddělení investic v Odboru ekonomickém v Ministerstvu kultury

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydané ve společném řízení (KA profesionální tanec 2024)

Usnesení o spojení řízení (KA profesionální tanec)

VISK3/2024 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí
Knihovna 21. století/2024 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí

NPO Kreativní vouchery II: Usnesení o spojení řízení

NPO Kreativní vouchery II: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydané ve společném řízení – OMA 2024
Usnesení o spojení řízení -- OMA 2024

ISO II D 2024 - OMG-OOKS - usnesení o spojení řízení
ISO II D 2024 - OMG-OOKS - rozhodnutí o zamítnutí

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - Nájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2024
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Plán nebytových prostor, včetně fotodokumentace
Příloha č. 3 Seznam movitých věcí MK
Příloha č. 3 Seznam movitých věcí_2
Příloha č. 4 Návrh smlouvy_nebytové prostory
Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení
 

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 4.4.2024

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 10.4.2024_OPP
Příloha soupis exponátů k oskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 10.4.2024_OPP
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotace v roce 2024 - SOCNS

Spolky v muzejnictví 2024-OMG-OOKS-rozhodnutí o zamítnutí
Spolky v muzejnictví 2024-OMG-OOKS-rozhodnutí o spojení řízení

Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 20.3.2024

Oznámení o vydání metodického pokynu příjemcům dotace výzvy NPO č. 0334/2023

Usnesení o spojení řízení - 1. kolo OMVEU 2024
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - 1. kolo OMVEU 2024

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - NPO - Mobilita III 
Usnesení o spojení řízení - NPO - Mobilita III

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 8.1.2024

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 4.12.2023

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 4.1.2024

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 2.1.2024

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 11.1.2024

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 12.1.2024

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení (Akviziční fond)
Usnesení o spojení řízení (Akviziční fond)

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení (Kulturní aktivity — divadlo)
Usnesení o spojení řízení (Kulturní aktivity — divadlo)

Zamítnutí žádostí OLK (neperiodické publikace 2023-2)
Usnesení o spojení řízení OLK (neperiodické publikace 2023-2)

Rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže

Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku ve spojeném řízení PR 2023.PID
Rozhodnutí o zamítnutí dotace ve spojeném řízení PR 2023.PID
Rozhodnutí o zamítnutí dotace na opravu nepam. objektu ve spojeném řízení PR 2023.PID

Pronájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2024
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Plán nebytových prostor, včetně fotodokumentace
Příloha č. 3 Seznam movitých věcí
Příloha č. 4 Návrh smlouvy_nebytové prostory
Příloha č. 5 Návrh smlouvy_movité věci
Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v ORP v roce 2023

Usnesení o spojení řízení – výzva č. 0381/2023 Kreativní vouchery Praha
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení – výzva č. 0381/2023 Kreativní vouchery Praha

Usnesení o spojení řízení – výzva č. 0383/2023 Kreativní vouchery Jihomoravský kraj
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení – výzva č. 0383/2023 Kreativní vouchery Jihomoravský kraj
Usnesení o spojení řízení – výzva č. 0387/2023 Kreativní vouchery Moravskoslezský kraj

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení – výzva č. 0387/2023 Kreativní vouchery Moravskoslezský kraj

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 28.8.2023 č.2

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 28.8.2023 č.1

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.9.2023

Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 1.9.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 23.8.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.8.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 1.8.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 13.7.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 11.7.2023_OPP

Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II A 2023_Odbor muzeí a galerií - oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - ISO II A 2023_Odbor muzeí a galerií - oddělení ochrany kulturních statků

Usnesení o spojení řízení - OU kulturní aktivity: výtvarné umění 2023, Rozhodnutí o zamítnutí žádostí - OU kulturní aktivity: výtvarné umění 2023 
Usnesení o spojení řízení - NPO výzva 313 - Kreativní učení II, Rozhodnutí zamítnutí žádostí - NPO výzva 313 - Kreativní učení II 
Usnesení o spojení řízení - OU kulturní aktivity: klasická hudba 2023, Rozhodnutí o zamítnutí žádostí - OU kulturní aktivity: klasická hudba 2023 
Usnesení o spojení řízení - Program festivalů 2023, Rozhodnutí o zamítnutí žádostí - Program festivalů 2023

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o dotaci OMVEU (2. kolo)
Usnesení o spojení řízení - 2. kolo (OMVEU)

Zamítnutí žádostí OLK (neperiodické publikace 2023-1)
Usnesení o spojení řízení OLK (neperiodické publikace 2023-1)

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydané ve společném řízení - odbor médií a audiovize 2023
Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2023


Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.5.2023_OPP
Příloha č.1 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.5.2023_OPP
Příloha č. 2 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.5.2023_OPP

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 – SOCNS

Usnesení o spojení řízení-ISO D II 2023-Odbor muzeí a galerií-Oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí-ISO D II 2023-Odbor muzeí a galerií-Oddělení ochrany kulturních statků

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 17.4.2023_OPP
Příloha č. 1 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb ze dne 17.4.2023
Příloha č. 2 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb ze dne 17.4.2023
Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. na základě žádosti podané dne 25.4.2023_KST

Rozhodnutí o zamítnutí-ISO II B 2023-OMG-OOKS
Usnesení o spojení řízení-ISO II B 2023-OMG-OOKS
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti NPÚ-ISO II B 2023-OMG-OOKS

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 13.3.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.2.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 20.1.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 19.1.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 16.3.2023_KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 16.3.2023_OUKKO

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na pronájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2023
Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2023

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 20.3.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 15.3.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 27.2.2023_OPP
Příloha č. 1 Praha2VysehradViaduktNezruseni k žádosti podané dne 27.2.2023_OPP
Příloha č. 2 žádost SZDC  k žádosti podané dne 27.2.2023_OPP
Příloha č. 3 Dopis ministra dopravy  k žádosti podané dne 27.2.2023_OPP
Rozhodnutí o zamítnutí-Kulturní aktivity pro spolky 2023-Odbor muzeí a galerií-Oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o spojení řízení-Kulturní aktivity pro spolky 2023-Odbor muzeí a galerií-Oddělení ochrany kulturních statků

Rozhodnutí o spojení řízení, výzva NPO 214, rozvoj kompetencí pracovníků KKS 

Usnesení o zamítnutí žádostí, výzva NPO 214, rozvoj kompetencí pracovníků KKS

Rozhodnutí o zamítnuti žádostí vydaných ve společném řízení, výzva č. 5/2022 Mobilita II (0215)
Usnesení o spojení řízení - výzva č. 5/2022 Mobilita II (0215)
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Podpora profesionálních kulturních aktivitit vysílaných do zahraničí 1. kolo 2023 (OMV)
Usnesení o spojení řízení - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí 1. kolo 2023 (OMV)
OOP PZ Brno.pdf - vyvěšeno od 3. 2. 2023
PZ_Brno_OOP3_2021 orientační.pdf - vyvěšeno od 3. 2. 2023
PZ_Brno_OOP3_2021 podrobná,pdf - vyvěšeno od 3. 2. 2023
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 8.3.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 8.3.2023_OMG
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 7.3.2023_OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 3.3.2023_OPP
Památková zóna Brno, oprava zřejmé nesprávnosti vyvěšeno dne 14.2.2023
Výsledky - 0231_2022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 12.1.2023 KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 16.1.2023 SST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 2.1.2023 KST
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 12.1.2023 OPP 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 31.1.2023 SOAP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.1.2023 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.1.2023_2 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 11.1.2023 SOAP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.1.2023 SOCNS
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 2.11.2022 KST
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 26.9.2022 KST
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 22.9.2022 KST
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 5.9.2022 KST
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.8.2022 KST
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 30.11.2022 SOAP

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.12.2022 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,na základě žádosti podané dne 1.12.2022 OPP
Usnesení o spojení řízení OLK (literární akce, knihy, časopisy 2022)
Zamítnutí žádostí OLK (literární akce, knihy, časopisy 2022)
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,na základě žádosti podané dne 1.12.2022 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,na základě žádosti podané dne 1.12.2022 SOM
Opatření obecné povahy č. 2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, na základě žádosti podané dne 4.12.2022 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 29.11.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.8.2022
Příloha č.1. Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb na základě žádosti podané dne 9.8.2022
Příloha č.2. Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb na základě žádosti podané dne 9.8.2022
Příloha č.3. Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb na základě žádosti podané dne 9.8.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 5.12.2022
Příloha č.1 - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 5.12.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 2.12.2022
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí příspěvku Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2022 OPP 1.12.2022
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení - Kulturní aktivity  OPP 30.11.2022 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 13.9.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 29.8.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 11.11. 2022 SOAP
Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku v Havarijním programu společně 2022_OPP_23_11_2022
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky_hromadné_2022_OPP_23_11_2022
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení PZAD_2022
Rozhodnutí o zamítnutí_ dotace_hromadné_OPP_REG_2022
Rozhodnutí o zamítnutí_ příspěvky_hromadné_OPP_REG_2022
Odpověď na žádost dle 106-1999 Sb podané dne 24_10_2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 29.9.2022 SFK ČR
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 20.6.2022 SOAP
Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.8.2022 SONCS
Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb. na základě žádosti podané dne 11.7.2022 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb. na základě žádosti podané dne 30.6.2022 OPP
Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb. na základě žádosti podané dne 4.5.2022 SFK
Usnesení o spojení řízení - ISO II A 2022_Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II A 2022_Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2022
Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2022
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti-K 21-2022
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti-VISK 3-2022
Usnesení o spojení řízení - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí 2. kolo 2022 (OMV)
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Podpora profesionálních kulturních aktivitit vysílaných do zahraničí 2. kolo 2022 (OMV)
Usnesení o spojení řízení a zamítnutí žádostí - Kulturní aktivity v gesci oddělení umění MK v roce 2022
Usnesení o spojení řízení a zamítnutí žádostí - NPO status umelce 3/2022 (kreativní učení) 
Usnesení o spojení řízení a opravné rozhodnutí - NPO status umelce 3/2022 (kreativní učení) 
Usnesení o spojení řízení-ISO II D 2022-Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí-ISO II D 2022-Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotace – SOCNS - rok 2022 
Rozhodnutí o zamítnutí-ISO II B 2022-NPÚ
Rozhodnutí o zamítnutí-Kulturní aktivity pro spolky 2022-Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Odbor mezinárodních vztahů 2. kolo 2021
Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí dotace z programu ISO II/A ze dne 22.2.2022
Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku v programu Podpora obnovy kulturních památek ze dne 30.11.2021
Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku ze dne 30.11.2021
Usnesení o spojení řízení ze dne 30.11.2021
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí
Polana - Základní dokument
Polana - Znalecký posudek
Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu movité kulturní památky
Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky vydané ve společném řízení v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2021
Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení literatury a knihoven MK
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Odbor mezinárodních vztahů - 2. kolo 2021
Usnesení o spojení řízení - Odbor mezinárodních vztahů - 2. kolo 2021
Opatření obecné povahy č. 1/2021 o prohlášení části krajinného celku - území Žatecká chmelařská krajina za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II A 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - ISO II A 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení
Usnesení o spojení řízení
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II B 2021 - NPÚ
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II B 2021 - PNP
Rozhodnutí o zamítnutí - Kulturní aktivity pro spolky 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - Kulturní aktivity pro spolky 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2021
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2021
Usnesení o spojení řízení – Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2021
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení – Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2021
Opatření obecné povahy č.1/2020 o prohlášení části krajinného celku - území Kladská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v Havarijním programu v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v ORP v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2020
Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu movité kulturní památky vydané ve společném řízení v Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí žádostí o poskytnutí příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek vydaných ve společném řízení v Programu regenerace měststkých památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace, vydaných ve společném řízení v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení (Program regenerace městských památkových rezervcí a městských památkových zón) 
Usnesení o spojení řízení – program „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - program „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií 
Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění - 2020 - rozhodnutí o zamítnutí žádostí 
Program státní podpory festivalů profesionálního umění - rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
Usnesení o spojení řízení – Odbor mezinárodních vztahů 2. kolo 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení 
Usnesení o spojení řízení - ISO II D 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II D 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků 
Rozhodnutí z Programu podpory pro památky světového dědictví 
Rozhodnutí o zamítnutí - Kulturní aktivity pro spolky 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - Kulturní aktivity pro spolky 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků 
Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí_Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2020
Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2020 
Opatření obecné povahy č. 1/2019 o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
Usnesení o spojení řízení o žádosti v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
Rozhodnutí Odboru mezinárodních vztahů MK ČR 2019 za 1. a 2. dotační kolo 
Rozhodnutí o neudělení dotace v druhém kole grantového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2019 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 
Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení umění MK 
Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1/2016, o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Opatření obecné povahy č. /2018, o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany

Opatření obecné povahy č. 4/2017 o prohlášení památkové zóny Třeština a určení podmínek její ochrany

Opravné rozhodnutí Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury

Zveřejněno 25. dubna 2014  

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

 

Závěrečný účet Kapitoly 334 - MKČR za rok 2007, Státního fondu kultury a Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury...

Slevy pro seniory

Slevy na vstupném jsou seniorům poskytovány několika způsoby, např. slevy na běžná představení, speciální představení pro důchodce, speciální předplatné, zpřístupnění generálních zkoušek za symbolické vstupné apod. Tyto slevy však poskytují vesměs divadla zřizovaná z veřejných rozpočtů, nikoliv divadla soukromá.

Příjem žádostí

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky - rozklad

Žádost o poskytnutí informace

Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace

Status úřední desky

Úřední deska Ministerstva kultury je zřízena podle zákona č.500/2004 Sb o správním řádu.

Spojte se s námi