Nastavení cookies
Konference Středoevropské iniciativy v Terstu k projektu COME-IN!

Ministerstvo kultury se aktivně zúčastnilo dne 30. května 2019 v italském Terstu konference k projektu „COME-IN!“, který aktuálně realizuje Středoevropská iniciativa. Je to projekt zaměřený na malá a střední muzea, kterým pomáhá zlepšit přístupnost ze strany návštěvníků se zdravotním postižením. Součástí projektu je označení „COME-IN!“, udělované spolupracujícím muzeím. Na konferenci byl celý projekt oficiálně představen (včetně příkladů dobré praxe) a zároveň k němu probíhaly diskuze zástupců členských států Středoevropské iniciativy. Ministerstvo kultury ČR zastupovali pracovníci odboru muzeí Bc. Dana Jandová a PhDr. Jan Holovský, který zde prezentoval problematiku přístupu Ministerstva kultury ČR k návštěvníkům se speciálními potřebami. Zúčastnili se také zmíněné následné odborné diskuze. Další informace k projektu jsou dostupné na webových stránkách Středoevropské iniciativy: https://www.cei.int/projects/come-in.

 

 

1. Kulturní fórum Ústeckého kraje

PhDr. Jan Holovský se aktivně zúčastnil 1. Kulturního fóra Ústeckého kraje, určeného pro pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí a zástupce jejich zřizovatelů, starosty měst a obcí, odbornou veřejnost, akademické pracovníky a studenty, které bylo uspořádáno ve dnech 19.–20. června 2019 Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem. Ministerstvo kultury patřilo mezi odborné garanty celé akce. PhDr. Jan Holovský na fóru dne 20. června 2019 prezentoval ve svém příspěvku přístup odboru muzeí Ministerstva kultury k rozvoji edukačních aktivit v oblasti muzejnictví. Další informace k celé akci jsou dostupné na webových stránkách Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem: https://www.svkul.cz/pro-knihovny/konference/.

 

 

Pracovní porada vedení Ministerstva kultury se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy

Dne 25. června 2019 se PhDr. Jan Holovský zúčastnil za odbor muzeí Pracovní porady vedení Ministerstva kultury se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy, která se za účasti pana ministra kultury konala v Konírně Nostického paláce. Na akci přednesl PhDr. Jan Holovský příspěvek, ve kterém prezentoval rozvoj problematiky edukačních aktivit v oblasti muzejnictví v rámci Ministerstva kultury a rovněž jeho spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 v Rožnově pod Radhoštěm

Ministerstvo kultury spolupracovalo s Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně, Národním muzeem v přírodě a dalšími partnery na pořádání letošního ročníku Konference konzervátorů-restaurátorů, která proběhla ve dnech 10.–12. 9. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm, v budově Janíkovy stodoly v Dřevěném městečku, v Národním muzeu v přírodě – Valašské muzeum v přírodě. Za Ministerstvo kultury se akce zúčastnili Bc. Dana Jandová a PhDr. Jan Holovský. Podrobné informace viz: https://mck.technicalmuseum.cz/en/akce/domaci-akce/konference-konzervatoru-restauratoru-2019-v-roznove-pod-radhostem/.

Spojte se s námi