Nastavení cookies

MINISTERSTVO KULTURY oznamuje, že dne 7. 11. 2005 byla udělena:

Cena Ministerstva kultury za výzkum a vývoj

Cena, která je určena k ocenění mimořádných výsledků ve výzkumu a vývoji dosažených na základě institucionální podpory Ministerstva kultury dle § 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a §12 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů, v platném znění, byla udělena

 

RNDr. Jaroslavu F o l t o v i, CSc.

 

Cena byla udělena za výsledek řešení výzkumného záměru "Dějiny vědy a techniky", v období let 1999-2003 v Národním technickém muzeu, přičemž pan RNDr. Jaroslav Folta, CSc., byl osobou odpovědnou za odbornou úroveň výzkumného záměru. Cena byla udělena za přípravu, dokončení a vydání mimořádně hodnotné třísvazkové odborné knihy "Studie o technice v českých zemích 1945-1992".

Cenu tvoří blahopřejný dopis, který byl ministrem kultury předán oceněnému při příležitosti zahájení výstavy Machina mundi - stroj času v Národním technickém muzeu, a peněžní ocenění ve výši 100 tis. Kč.

Spojte se s námi