Nastavení cookies

Směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu („směrnice o AP na JDT“) vyžaduje po Evropské komisi vydání pokynů pro uplatňování článku 17, zejména pokud jde o spolupráci mezi poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a nositeli práv. Pokyny by měly zohlednit diskuze vedené během jednání zástupců dotčených stran (dialogu stakeholderů) organizovaných Evropskou komisí. Směrnice o AP na JDT je adresována členským státům, které ji mají transponovat do 7. června 2021. V této fázi se pokyny zaměří na poskytnutí asistence členským státům během plnění tohoto úkolu.

V období od října 2019 do února 2020 uspořádala Evropská komise celkem šest setkání se zástupci zúčastněných stran (stakeholdery). S ohledem na pandemii koronaviru a s ní související opatření nemohla Evropská komise poslední plánované jednání svolat, a proto namísto toho dne 27. července 2020 zveřejnila konzultační dokument určený především účastníkům jednání (dialogu stakeholderů) a obsahující počáteční úvahy Evropské komise k připravovaným pokynům k čl. 17. Dokument obsahuje otázky k různým aspektům čl. 17, které budou do pokynů zahrnuty. 

Evropská komise vybízí zúčastněné zastupující organizace (asociace apod.) ke shromažďování podnětů svých členů a k tomu, aby poskytly, v rámci možností, koordinované odpovědi. V případě, že to není možné, mohou být odpovědi poskytnuty též jednotlivými členy.

Lhůta pro zasílání odpovědí (vyplněného dotazníku, dostupného z https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4fd43123-6008-a214-f572-4ecd331b9e0e, pouze v angličtině) končí dne 10. září 2020.

Evropská komise plánuje vydat pokyny k čl. 17 před koncem roku 2020.

Samostatné oddělení autorského práva
27. 7. 2020

Spojte se s námi