Nastavení cookies

Profesionální divadlo, hudba, tanec a výtvarné umění

Oddělení umění plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast profesionálního umění v oboru divadla, tance, hudby, výtvarného umění, architektury a užitého umění.

Na svěřeném úseku zejména:

a) poskytuje finanční příspěvky a dotace v programech z oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a užitého umění, které koncipuje, koordinuje a řídí, zejména v programu Kulturní aktivity, Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a Programu státní podpory festivalů profesionálního umění,

b) ve spolupráci s odborem mezinárodních vztahů zabezpečuje odborné činnosti spojené se zahraničními styky skupin i jednotlivců z oblasti profesionálního umění podle písmene a),

c) podílí se na zajištění oficiální prezentace českého profesionálního umění v zahraničí a  na zajištění národních expozic na přehlídkách a výstavách v tuzemsku i v zahraničí,

d) ve spolupráci s odborem mezinárodních vztahů zajišťuje v souladu s kulturními dohodami vysílání a přijímání projektů zásadního významu z oblasti profesionálního umění podle písmene a), které jsou chápány jako oficiální prezentace České republiky,

e) spoluvytváří podmínky pro rozvoj a podporu profesionální umělecké činnosti ve  spolupráci s vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi a dalšími fyzickými a právnickými osobami,

f) plní funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím Národní divadlo, Česká filharmonie, Institut umění – Divadelní ústav, Pražský filharmonický sbor,

g) organizačně a administrativně zajišťuje udělování Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Spojte se s námi