Nastavení cookies

Samostatné oddělení autorského práva MK ČR

Agenda
Samostatné oddělení autorského práva Ministerstva kultury (SOAP) vyhodnocuje úroveň ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících a navrhuje vhodné legislativní úpravy a jiná opatření vsouladu se závaznou právní úpravou v příslušných právních předpisech EU a v mezinárodních úmluvách a smlouvách, jimiž je Česká republika vázána.

K další agendě SOAP patří zejména:

  • účast na jednání Pracovní skupiny Rady EU pro autorské právo a Pracovní skupiny Rady EU pro duševní vlastnictví,
  • účast na jednání příslušných výborů a zasedání řídících orgánů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO),
  • správní řízení, ve kterém rozhoduje o udělení nebo odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona,
  • výkon dohledu nad kolektivními správci práv.              

 

Kontakty

JUDr. Adéla Faladová (vedoucí samostatného oddělení autorského práva)
tel.: 257 085 322
e-mail: adela.faladova@mk.gov.cz 

Mgr. Pavlína Navrátilová (zástupkyně vedoucí samostatného oddělení autorského práva)
tel. 257 085 296
email: pavlina.navratilova@mk.gov.cz 

JUDr. Aleš Kout
tel.: 257 085 226
email: ales.kout@mk.gov.cz

Mgr. Kateřina Maláčová    
tel.: 257 085 245
email: katerina.malacova@mk.gov.cz 

Mgr. Andrea Volfová
tel.: 257 085 528
email: andrea.volfova@mk.gov.cz

Mgr. Nela Černáková, Ph.D. 
tel.: 257 085 344
email: nela.cernakova@mk.gov.cz

 

English version

Spojte se s námi