Nastavení cookies
 1. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) se sídlem v Ženevě
  ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 7. 1970)
 2. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 1886 (Pařížská revize 1971); ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 2. 1921)
 3. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. 10. 1961; ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 14. 8. 1964)
 4. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v Marrakéši; ČR od r. 1995.
 5. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském 
  (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 6. března 2002.
 6. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 
  20. května 2002.
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech.pdf, 985.6 kB
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském.pdf, 1.4 MB
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.pdf, 2 MB
Spojte se s námi