Nastavení cookies

1. Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.  

 

 Č.  Název církve, náboženské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) Datum registrace, resp.recepce (rok 1991)
1. Apoštolská církev __ 1989
2. Bratrská jednota baptistů __ 1951
3. Církev adventistů sedmého dne __ 1951 (1952-56 odňato)
4.

Církev bratrská

__ 1951
5. Církev československá husitská   __ 1920
6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů __ 1. 3. 1990 *
7. Církev řeckokatolická __ recepce z Rakouska-Uherska (1950-68 odňato)
8. Církev římskokatolická __ recepce z Rakouska-Uherska
9. Českobratrská církev evangelická __ recepce z Rakouska-Uherska
10. Evangelická církev a. v. v ČR __ recepce z Rakouska-Uherska
11. Evangelická církev metodistická __ 1951
12. Federace židovských obcí v ČR __ recepce z Rakouska-Uherska
13. Jednota bratrská __ recepce z Rakouska-Uherska
14. Křesťanské sbory __ 1956
15. Luterská evangelická církev a. v. v ČR 19. 1. 1995 (č.j. 360/95) 19. 1. 1995
16. Náboženská společnost českých unitářů __ 1930
17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 1. 9. 1993 (č.j. 8475/1993) 1. 9. 1993
18. Novoapoštolská církev __ 1956
19. Pravoslavná církev v českých zemích __ recepce z Rakouska-Uherska
20. Slezská církev evangelická a. v. __ recepce z Rakouska-Uherska
21. Starokatolická církev v ČR __ recepce z Rakouska-Uherska

 * registrace na základě usnesení Vlády ČR ze dne 21. 2. 1990 č. 51. 2. 

 

2. Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.

 

 Č.  Název církve, náboženské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) Datum registrace 
22. Církev Křesťanská společenství 19. 6. 2002 (č.j. 4563/2002-22) 20. 6. 2002
23. Obec křesťanů v České republice 3. 9. 2002 (č.j. 8213/2002-23) 4. 9. 2002
24. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna  21.11.2002 (č.j. 11830/2002-24) 21.11. 2002
25.

Česká hinduistická náboženská společnost (od 11. 6. 2015 název Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství)

25.11.2002 (č.j. 11597/2002-25) 25. 11. 2002
26.

Ústředí muslimských obcí

30. 8. 2004 (k č.j. 4874/2004) 17. 9. 2004
27.

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice

2. 5. 2007 (k č.j. 15996/2006) 26. 5. 2007
28.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

16. 5. 2007 (k č.j. 12449/2006 OC) 8. 6. 2007
29.

Višva Nirmala Dharma

25. 6. 2007 (č.j. 13654/2006) 14. 7. 2007
30.

Církev živého Boha

27. 11. 2007 (k č.j. 8009/2007) 15. 12. 2007
31.

Církev Nová naděje

12. 8. 2009 (č.j. MK 5577/2009 OC) 3. 9. 2009
32.

Církev Slovo života

15.7. 2010 (č.j. MK 11623/2010 OC)

6.8. 2010

33. Církev víry 30.4. 2012 (č.j. MK 24865/2012 OC) 22. 5. 2012
34. Církev Svatého Řehoře Osvětitele 6. 3. 2013 (č.j. MK 12485/2013 OC) 27. 3. 2013
35. Armáda spásy (od 22. 9. 2015 název Armáda spásy - církev) 4. 9. 2013 (č.j. MK 40633/2013 OC) 25. 9. 2013
36. Církev Nový Život 3. 10. 2013 (č.j. MK 39252/2013 OC) 25. 10. 2013
37. Církev Oáza 23. 9. 2014 (č.j. MK 48 963/2014 OC) 11. 10. 2014
38. Společenství Josefa Zezulky 1. 12. 2014 (č.j. MK 63 861/2014 OC) 19. 12. 2014
39.  Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 31. 5. 2018 (č.j. MK 37561/2018 OLP) 5. 6. 2018
40. Théravádový buddhismus 7. 6. 2018 (č.j. MK 38436/2018 OC) 26.6.2018
41. Společenství baptistických sborů 18. 2. 2019 (č.j. MK 15672/2019 OC) 18. 3. 2019
42. Společenství buddhismu v České republice 9. 6. 2020 (č.j. MK 34624/2020 SOCNS) 25. 6. 2020
43. Křesťanská církev esejská 11. 1. 2021 (MK 4325/2021 POD) 20. 1. 2022
44. Slované – náboženská společnost 21. 5. 2020 (MK 34202/2020 POD) 22. 1. 2022

 

3. Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona    č. 3/2002 Sb. 

 

 Č. Název svazu církve a náboženské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) Datum registrace 
 1. Vojenská duchovní služba 31. 1. 2005 (k č.j. 21427/2004) 4. 2. 2005
 2. Ekumenická rada církví v České republice 29. 6. 2005 (č.j. 9519/2005) 19. 7. 2005

 

4. Podané návrhy na registraci církve/náboženské společnosti/svazu církví a náboženských společností 

 

 Č.  Název církve, náboženské společnosti Datum podání návrhu, (č.j.)
1.    

 

5. Církve a náboženské společností, které nebyly registrované podle zákona     č. 3/2002 Sb.

 

 Č.  Název církve, náboženské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) Datum nabytí právní moci rozhodnutí MK
1. Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty 23. 10. 2002 (k č.j. 4059/2002) 25. 10. 2002
2. Ukrajinská řeckokatolická církev 26. 5. 2004 (k č.j. 8843/2004) 3. 6. 2004
3. Židovské Centrum Chai 30. 8. 2004 (k č.j.7240/2004) 20. 9. 2004
4. Arménská apoštolská pravoslavná církev 12. 9. 2006 (k č.j.3038/2006) 20. 6. 2006
5. Církev Nový Život 16. 2. 2010 (č.j. MK 1696/2010 OC) 27. 2. 2010
6. Církev husitská 17. 10. 2011 (č.j. MK 51556/2011 OLP) 26. 10. 2011
7. Pivní církev 28. 6. 2012 (č.j. MK 42335/2012 OC) 19. 7. 2012
8. Církev husitská 1. 11. 2012 (č.j. MK 66214/2012 OLP) 22. 11. 2012
9. Církevní združení Jednota sv. Klimenta 8. 3. 2013 (č.j. MK 12683/2013 OLP) 21. 3. 2013
10. Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev 12. 3. 2014 (č.j. MK 11449/2014 OLP) 19. 3. 2014
11. Církev husitská Jana Žižky z Trocnova 15. 4. 2014 (č.j. MK 19061/2014 OC) 6. 5. 2014
12. Křesťanská církev svobodných řeholníků 3. 6. 2014 (č.j. MK 26794/2014 OLP) 11. 6. 2014
13. Česká ortodoxní církev 17. 9. 2014 (č.j. MK 48260/2014 OC) 26. 9. 2014
14. The Church of All Saints 21. 11. 2014 (č.j. MK 62 024/2014 OC) 30. 12. 2014
15. Řád Strážců koruny a meče krále železného a zlatého 10. 4. 2015 (č.j. MK 19 524/2015 OLP) 16. 4. 2015
16. Česká pravoslavná církev 20. 7. 2015 (č.j. MK 42 448/2015 OLP) 6. 8. 2015
17. Pauperes commitiones Christi templique Salomonici – SKT 18. 5. 2016 (č.j. MK 33984/2016 OLP) 24. 5. 2016
18. Konopná církev 28. 1. 2019 (č.j. MK 8004/2019 OC) 9. 6. 2019
19. Lvi kulatého stolu, Řád Zemí Koruny české 22. 12. 2016 (č.j. MK 78904/2016 OLP) 29.12. 2016
20. Cesta Guru Járy 20. 9. 2017 (č.j. MK 57172/2017 OLP) 21. 9. 2017
21. Ecclesia Risorum 28. 5. 2020 (č.j. MK 23706/2020 OLP) 4. 6. 2020
22. Náboženská společnost Boží dvojice 5. 8. 2020 (č.j. MK 48260/2020 SOCNS) 13. 8. 2020
23. Eleutheriánství 24. 3. 2022 (č.j. MK 17518/2022 SOCNS) 25.4.2022
24. Protestantská církev Svaté korony 16. 9. 2022 (č.j. MK 43746/2022 OLP) 1. 10. 2022
25. Česká církev křesťansko sociální 19. 1.2024  (č.j. MK 73905/2023 OLP) 24. 1. 2024

 

 

Spojte se s námi