Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti divadla a tance bylo vyhlášeno v říjnu 2022 (1. kolo, přičemž příjem žádostí byl do 7. 11. 2022 do 15.00 hodin) a v listopadu 2022 (druhé kolo, přičemž příjem žádostí byl do 12. 12. 2022 do 15.00 hodin). Oddělení umění obdrželo v oblasti divadla a tance celkem 11 žádostí o stipendium, 1 žádost byla vyřazena OUKKO pro nesplnění formálních náležitostí. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno známkou na škále 0 – 10 bodů).

Složení komise: PhDr. Lucie Kocourková, MgA. Marie Špalová, Mgr. Petr Pola, Ph.D., Zuzana Sýkorová, Dipl. Um., MgA. Mgr. David Pizinger, Ph.D. (předseda komise).

Zasedání oborové rady proběhlo 24. ledna 2023.

K podpoře bylo doporučeno 6 žádostí o tvůrčí stipendium a 2 žádosti o studijní stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi