Nastavení cookies

Aktualita ze dne 29.10.2018

Vážení žadatelé,
děkujeme za Váš značný zájem o studijní cestu do Norska. Z důvodu naplnění kapacity již prosím nezasílejte přihlášky k účasti. Další bilaterální iniciativy budou pokračovat, proto sledujte prosím i nadále stránky https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy.

 

 

Dne   18.10. 2018 vyhlásilo Ministerstvo kultury ve spolupráci s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví Výzvu na podporu bilaterální spolupráce „STUDIJNÍ CESTA – TECHNICKÉ/PRŮMYSLOVÉ PAMÁTKY V NORSKU“.
Studijní cesta se uskuteční za účelem navázání spolupráce mezi budoucími žadateli v otevřené výzvě Programu „Kultura“  a partnery z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) ve dnech  28. - 30. 11. 2018
Uzávěrka pro předkládání žádostí o účast je 5. 11. 2018 v 12:00 hod. Žádost se zasílá výhradně elektronicky na adresu fondyehp@mk.gov.cz.
Maximální počet účastníků studijní cesty je 27 osob, proto neváhejte žádost zaslat co nejdříve.

Výdaje na studijní cestu budou ze 100% hrazeny z Programu „Kultura“ v rámci fondů EHP.

 

Kompletní informace týkající se studijní cesty a způsobu přihlášení jsou uvedeny v textu výzvy, kterou vč. formuláře  Žádosti naleznete na stránkáchhttps://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyzva-k-ucasti-studijni-cesta--technicke-2599

Spojte se s námi