Nastavení cookies

Dne 31. ledna 2013 byla zveřejněna doporučení bývalého komisaře Antónia Vitorina vycházející z konzultací vedených ve věci tzv. náhradních odměn. Konzultace byly vedeny se zástupci zainteresovaných subjektů z podnětu komisaře Michela Barniera, zodpovědného za oblast vnitřního trhu a služeb. 

 

Tzv. náhradní odměny jsou odměny náležející autorům a nositelům některých práv souvisejících s právem autorským v souvislosti s rozmnožováním autorských děl a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona pro osobní potřebu.
Zpráva obsahuje několik doporučení, jimiž by se měla Evropská komise a členské státy EU zabývat v nejbližší budoucnosti. 
Text zprávy A. Vitorina je k dispozici v anglickém jazyce a v informativním (neoficiálním) překladu do českého jazyka.

Vitorino-Doporučení - informativní překlad (docx92 kB)

Odbor autorského práva
6. května 2013

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vitorino-Doporučení - informativní překlad.docx, 92 kB
Vitorino-Doporučení EN.pdf, 302.4 kB
Spojte se s námi