Nastavení cookies

Dobrý den,

ačkoliv jsem pro církevní restituce, tak vládní návrh zákona je takový paskvil, že se domnívám, že by měl být zamítnut. Dovolte jednu konkrétní výhradu:

V tabulce 4 vládního návrhu zákona je vyčíslena velikost církevního majetku na 261 857 hektarů. Zároveň je přímo uvedeno, že jedním z podkladů byla i studie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd “Katolická církev a pozemková reforma”.

Ovšem v této publikaci je na straně 337 dokument číslo 133 ze dne 26. února 1948 a jmenuje se Přehled církevního pozemkového majetku v Čechách a na Moravě, kde se uvádí rozsah církevního majetku na 170 000 hektarů.

Můžete mi prosím sdělit, jakým způsobem bylo vypočteno 261 857 hektarů? Podle všeho se jedná o velmi nadsazené číslo a skutečný dar církvím. Pokud nedokážete věrohodně obhájit množství vydávaného majetku, budete hlasovat v souladu s péčí řádného hospodáře a tedy proti vládnímu návrhu zákona?

Děkuji, P. H.

PS: Co bylo ukradeno, musí býti vráceno. Ovšem pokud bylo ukradeno 170 000 hektarů a vládní návrh přiřknul církvím 261 857 hektarů, tak se nejedná o vracení toho, co bylo ukradeno, ale o dar.


ODPOVĚĎ


Vámi citovaný dokument je aproximativní odhad pražského arcibiskupství z roku 1948. Tento dokument je datován na 26. únor 1948, tedy den po komunistickém převratu. Jedná se o aproximativní, tedy přibližný, odhad pražského arcibiskupství. Nejedná se v žádném případě o soupis majetku dle zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy. Údaj se uvádí za celou římskokatolickou církev jako celek, bez bližší specifikace. Neopírá se o údaje z pozemkových knih. Vzhledem k tomu nelze odhad nijak ověřit. I okolnosti jeho vzniku zpochybňují hodnověrnost v něm uváděných údajů.

Naproti tomu údaje o rozsahu historického církevního majetku pro zákon o majetkovém vyrovnání vycházejí přímo z pozemkových knih. Tyto údaje byly dále konfrontovány s údaji od dotčených státních orgánů a podniků (zejména Pozemkového fondu ČR a Lesy ČR) a ověřovány ve spolupráci s Národním archivem. Výsledky archivního šetření jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva kultury. 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Dotaz - rozsah církevního majetku.doc, 23.5 kB
Spojte se s námi