Nastavení cookies

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

Jde o tyto subjekty:

1. státní organizace Správa železniční dopravní cesty,

2. obce (včetně měst a městysů),

3. dobrovolné svazky obcí,

4. kraje,

5. Regionální rady regionů soudržnosti,

6. veřejné výzkumné instituce,

7. veřejné vysoké školy.

Tyto subjekty jsou povinny zřídit si účet u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu (a dalších plateb uvedených v čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb.) do konce března 2013. Pokud žadatel o dotaci, který je uveden v tomto výčtu, obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, avšak ta mu bude – z jakýchkoli důvodů – vyplacena až po 1. 4. 2013, je nezbytné, aby tento subjekt, resp. příjemce dotace, sdělil odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury číslo účtu, který si zřídil u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu, jinak mu Ministerstvo kultury nebude moci dotaci vyplatit – zákon č. 218/2000 Sb. to zakazuje. Pokud však žadatel o dotaci již sdělil, třeba v žádosti o poskytnutí dotace, odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury číslo účtu u České národní banky, který má určen pro příjem dotací ze státního rozpočtu, může pokládat toto upozornění za bezpředmětné.

Spojte se s námi