Nastavení cookies

Fond Eurimages je kulturní fond Rady Evropy, který byl založen v roce 1989.  Sídlí ve Štrasburku a v současné době sdružuje 39 států a Kanadu jako přidružený členský stát.
 
Eurimages podporuje nezávislou filmovou tvorbu tím, že poskytuje finanční podporu hraným, animovaným a dokumentárním filmům, čímž přispívá ke spolupráci mezi filmovými profesionály z různých zemí.
Roční rozpočet Eurimages je 27,5 mil. EUR a tvoří jej především příspěvky členských států a také výnosy z grantových půjček.
 
Nejvyšším orgánem je Řídící výbor složený ze zástupců členských států, který pod vedením předsedy určuje politiku fondu a rozhoduje o podporách. Schází se pravidelně třikrát ročně.
Sekretariát Fondu Eurimages vedený výkonným ředitelem odpovídá za implementaci rozhodnutí přijatých Řídícím výborem, udržuje kontakty s filmovými profesionály a administruje žádosti o podporu a dohody o přidělení podpory.
 
Eurimages poskytuje podporu ve třech okruzích:

  • filmová koprodukce
  • filmová distribuce
  • podpora kin

Žadatelé z České republiky mohou žádat o podporu pouze na filmovou koprodukci, o podporu kin a distribuce mohou žádat v rámci programu EU Kreativní Evropa, resp. jeho podprogramu MEDIA. Každý rok se vyhlašují 4 výzvy.
 
Pravidla pro poskytování podpory na filmovou koprodukci v angličtině:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/regulations-coproduction

Text revidované úmluvy:
https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2021m/sb0016-2021m.pdf

 

 


Kontakt:
EURIMAGES
Council of Europe
Agora Building
Allée des Droits de l'Homme
F-67075 Strasbourg Cedex
www.coe.int/eurimages
 
Národní koordinátor:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/czech-republic

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Evropský charakter projektu.pdf, 37.8 kB
Formulář žádosti o podporu - koprodukce.pdf, 51.9 kB
Jak vyplnit plán financování.pdf, 64.6 kB
Pravidla pro poskytování podpory koprodukovaným filmům.pdf, 99.2 kB
Spojte se s námi