Nastavení cookies

ROZHODNUTÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 byla zavedena akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033.

Každý rok jmenují dvě země EU město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury. Letos poprvé, a poté jednou za tři roky, se mohou o tento titul ucházet města ze zemí ESVO EHP.

  • Byl přijat seznam zemí, které budou hostitelem Evropského hlavního města kultury
  • O titul se mohou ucházet kandidátské země i potenciální kandidátské země o členství v EU
  • Jednou za tři roky se o titul mohou ucházet města ze zemí Evropského sdružení volného obchodu, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (“země ESVO EHP”)

Akce Evropská hlavní města kultury vyzdvihuje bohatost a rozmanitost evropských kultur a posiluje u občanů pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru. Město s titulem Evropské hlavní město kultury těží z kulturního programu a kulturních investic, které by měly přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. 

Jmenování Evropského hlavního města kultury

Šest let před tím, než členská země hostí Evropské hlavní město kultury, se koná výběrové řízení na výběr města. Nezávislí evropští i národní odborníci vytvoří první seznam potenciálních měst kultury. V druhé fázi výběrového řízení odborníci zjišťují kulturní specifika daného města a poté vybírají z každé země jedno město, které by mělo mít evropský rozměr a mělo by být součástí dlouhodobé strategie s vlivem na místní ekonomický, kulturní a sociální rozvoj.

Původně bylo Evropské hlavní město kultury voleno na základě historie daného města a bohatství jeho kulturní nabídky. V současné době je udělení titulu spíše podnětem ke kulturnímu rozvoji a strukturálním změnám v daném městě.   

Česká republika

Česká republika bude hostitelem Evropského hlavního města kultury v 1. pololetí roku 2028.

Česká republika má na svém kontě už dvě města, která se v minulosti stala kulturní metropolí Evropy: Plzeň v roce 2015 a Praha v roce 2000.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 445/2014/EU.pdf, 376.1 kB
Spojte se s námi