Nastavení cookies

Význam a ochrany a využívání movitého kulturního dědictví jako jednoho z důležitých pramenů historické paměti a významu jeho uchování pro současné i příští generace, všestranně podporují činnost muzeí a galerií v České republice jako institucí, které tento pramen poznání spoluvytvářejí, chrání a zprostředkovávají veřejnosti. Vedeny snahou přispět k vědomí významu muzeí a galerií a ocenit jejich sbírkotvornou a výchovně-vzdělávací činnost pro veřejnost, organizují Národní soutěže muzeí - Gloria musaealis.

Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí a galerií České republiky, vědomy si významu ochrany a využívání movitého kulturního dědictví jako jednoho z důležitých pramenů historické paměti a významu jeho uchování pro současné i příští generace, všestranně podporují činnost muzeí a galerií v České republice jako institucí, které tento pramen poznání spoluvytvářejí, chrání a zprostředkovávají veřejnosti. Vedeny snahou přispět k vědomí významu muzeí a galerií a ocenit jejich sbírkotvornou a výchovně-vzdělávací činnost pro veřejnost, organizují Národní soutěže muzeí - Gloria musaealis.

Externí linky

http://www.gloriamusaealis.cz

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Gloria musaealis 2022 - výsledky.pdf, 294.6 kB
Gloria musaealis 2021 - výsledky.pdf, 304 kB
Gloria musaealis 2020 - výsledky.pdf, 151 kB
Gloria musaealis 2019 - výsledky.pdf, 146.4 kB
Gloria musaealis 2018 - výsledky.pdf, 206.4 kB
Gloria musaealis 2017 - výsledky.pdf, 159.5 kB
Gloria musaealis 2016 - výsledky.pdf, 719.9 kB
Gloria musaealis 2015 - výsledky.pdf, 135.3 kB
Gloria musaealis 2014 - výsledky.doc, 70.5 kB
Soubor Velikost
Gloria musaealis 2013 - výsledky.doc, 73.5 kB
Gloria musaealis 2012 - výsledky.doc, 63 kB
Gloria musaealis 2011 - výsledky.doc, 71.5 kB
Spojte se s námi