Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, samostatné oddělení církví a náboženských společností, vyhlašuje jediný grant v programu Kulturní aktivity, a to:

  • Výzvu k podávání žádostí na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky.

Projekty přihlášené do výběrového řízení jsou posuzovány odbornou komisí.

Komise má sedm členů. Členy komise tvoří jednak zástupci církví a náboženských společností (navrhuje je Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR), jednak zástupci z mimocírkevního prostředí (např. za Svaz měst a obcí České republiky nebo Asociaci krajů ČR).

Členství v komisi je čestnou funkcí. Funkční období členů komise je tříleté. Členové komise mohou být jmenováni opakovaně.

Složení komise pro rok 2024:

Za Českou biskupskou konferenci:

Mgr. BcA. Michaela Benýšková

Za Ekumenickou radu církví v ČR:

p. Pavel Hanych

Za Federaci židovských obcí v ČR:

Mgr. Michael Pelíšek

Za Katolickou teologickou fakultu UK:

Ing. Luděk Knorr

Za Evangelickou teologickou fakultu UK:

Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.

Za Asociaci krajů České republiky:

pí Markéta Monsportová

Za Svaz měst a obcí České republiky:

Mgr. Alena Klimt, DiS.

Spojte se s námi