Nastavení cookies
  1. Curation of digital assets and advanced digitisation    DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020 - Péče o digitální data a pokročilá digitalizace
  2. European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site    DT-TRANSFORMATIONS-20-2020 - Evropské kompetenční centrum pro péči a zachování památek a sídel
  3. Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites    TRANSFORMATIONS-19-2020 - Kultura za hranicemi – podpora inovační a výzkumné spolupráce evropských muzeí a památkových sídel
  4. Bridging culture and audiovisual content through digital    CREA-INNOVLAB-2020 - Přemostění kultury a audiovizuálního obsahu pomocí digitalizace
  5. Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism    TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 - Inovativní přístup k městskému a regionálnímu rozvoji skrze kulturní turismus
Spojte se s námi