Nastavení cookies

Výsledky výběrových řízení na poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 budou zveřejněny po schválení zákona o SR (po konci rozpočtového provizoria).

Během února proběhnou 1. kola hodnocení předložených projektů.

Za ty obory, kde nebyly žádosti podávány prostřednictvím elektronickému systému JDP, zveřenujeme seznamy žádostí o dotaci, přijatých do výběrových řízení:

klasická hudba

výtvarné umění okruh 1 - 2

výtvarné umění okruh 3

výtvarné umění okruh 4 - 6

divadlo

Výsledky 1. kol hodnocení žádostí o dotaci jsou zveřejněny v samostatném odkazu.

Zákon o státním rozpočtu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 18. března 2022. K definitivnímu uvolnění rozpočtu oddělení umění MK došlo 25. března. V tuto chvíli probíhají druhá kola výběrových dotačních řízení. Předpokládaný termín zveřejnění konečných výsledků je 14. dubna (počítáme s časovou rezervou nutnou pro předložení výsledků jednání komisí ke stanovisku ministra kultury). 

Spojte se s námi