Nastavení cookies

Ředitel odboru

Ing. Michael Forman, MBA

Tel:

257 085 266, 777 240 786

E-mail:

michael.forman@mkcr.cz

Zaměstnavatel

Pozice

Doba trvání

MMR ČR

Personalista

2008 - 2014

Ministerstvo zemědělství

Vedoucí Oddělení personálních činností

2014 - 2015

Ministerstvo zemědělství

Ředitel Odboru personálního

2015 - 2022

Ministerstvo kultury

Ředitel Odboru řízení lidských zdrojů

1. 11.2022 - dosud

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Spojte se s námi