Nastavení cookies

logo npo mkcr eu.png

 

Dotační program je určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to v následujících tematických okruzích:

 1. digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování,
 2. digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování,
 3. digitalizace trojrozměrných kulturních statků,
 4. digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování,
 5. digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek,
 6. digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek,
 7. digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů,
 8. digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

 

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

0241/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy 7. 9. 2022
Příjem žádostí od 20. 9. 2022

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu MK. 

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období

od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Alokace

128 mil. Kč

Oprávněný žadatel

 1. vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb.,
 2. Národní památkový ústav a ostatní vlastníci nebo správci národních kulturních památek,
 3. specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve a pracoviště zaměřená na ochranu kulturního dědictví při římskokatolických řádech a kongregacích.

 

Indikátory výzvy

Počet podpořených „podniků“ – muzeí, galerií a dalších oprávněných žadatelů

Počet návštěv digitalizovaných předmětů – prostřednictvím vzdáleného přístupu

Garant výzvy

Samostatné oddělení muzeí

 

 

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy (pouze přílohy)

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Aktuality a informace pro žadatele

Výsledky dotačního řízení

Často kladené dotazy

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi