Nastavení cookies

logo npo mkcr eu.png

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

Popis podporovaných aktivit:

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

V souladu s naplňováním Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025 projednané dne 23. srpna 2021 usnesením vlády č. 739.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

0331/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 7. 8. 2023, v 15:00 hod.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 21. 8. 2023 od 15:00 hod. do 29. 9. 2023 do 16:00 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 1. 12. 2025

Alokace

840 mil. Kč

Skupina oprávněných žadatelů

městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků

Indikátory výzvy

Vytvoření alespoň 15 kulturních a kreativních center (1 – 2 projekty na území definované krajem)

Garant výzvy

Odbor strukturálních fondů

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy (pouze přílohy)

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Pokyny a informace pro příjemce dotace

Výsledky dotačního řízení

logo npo mkcr eu.png

Soubory ke stažení
Spojte se s námi