Nastavení cookies

Státní fond kinematografie

Zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) byl zřízen samostatný Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“), který je státním fondem příslušným hospodařit s majetkem České republiky.  

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv (NFA) jako příspěvková organizace Ministerstva kultury, je specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie. Jeho činnost je upravena v zákoně č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a řídí se současně zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice NFA,  které jsou výsledkem kategorie Hneleg  (výsledek promítnutý do směrnic nelegislativní povahy) v rámci výzkumného projektu  NAKI II - Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění:

Směrnice NFA s názvem „Technicko-organizační směrnice provozu archivního systému pohyblivého obrazu“,  která je výsledkem kategorie Hneleg  (výsledek promítnutý do směrnic nelegislativní povahy) v rámci výzkumného projektu  NAKI II – „Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění“

 

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

 

Právní předpisy pro oblast audiovize

Spojte se s námi