Nastavení cookies

Ministerstvo kultury zadalo zpracování studie, která by mohla napomoci řešit nejednotný přístup v určování přístupnosti věkové a obsahové audiovizuálních děl mezi dotčenými subjekty.

Vyhlášení veřejné diskuse k návrhům zavedení klasifikace podle "Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin"

Předložená studie je výsledkem roční práce zpracovatele studie, kterým bylo centrum pro mediální studia CEMES UK. Při této práci byly využity všechny dostupné domácí i mezinárodní zkušenosti, zahraniční studie jednotlivých členských států i EK.

Spojte se s námi