Nastavení cookies

Ministerstvo kultury upozorňuje, že dotace v roce 2016 a 2017 může být na víceleté projekty poskytnuta pouze tehdy, budou-li splněny všechny tyto podmínky:

1. Umožní to rozpočtové možnosti Ministerstva kultury v programu Kulturní aktivity.

2. Žadatel podá žádost o poskytnutí dotace na každý jednotlivý rok, a to ve vyhlášeném termínu výběrového dotačního řízení – bez žádosti dotace být poskytnuta nemůže (§ 14 zákona č. 218/2000 Sb.).

3. Žadatel řádně, úplně a včas vyúčtuje dotaci, kterou mu Ministerstvo kultury poskytlo v předcházejícím roce – pokud tak neučiní, nesmí mu být podle příslušných usnesení vlády dotace v následujícím roce poskytnuta.

Ministerstvo kultury zdůrazňuje, že na dotace není právní nárok.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
tanec 2015.zip, 37.3 kB
divadlo 2015.zip, 44.3 kB
hudba 2015.zip, 107.1 kB
Výtvarné_umění_2015.zip.zip, 90 kB
Spojte se s námi