Nastavení cookies

Dne 27. května 2019 upořádalo Ministerstvo kultury ČRjako partner programu, ve spolupráci s the Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví  v programu „Kultura“. Cílem semináře bylo navázání vzájemných kontaktů pro vytvoření partnerské  spolupráce  pro plánové projekty mezi potenciálními žadateli z České republiky a zástupci Norska, Islandu a Lichtenštejnska, jako možnými partnery.
The Norwegian Directorate for Cultural Heritage a koordinátoři z Islandu a Lichtenštejnska vybrali 20 potenciálních partnerů z donorských zemí, kteří se v Národním technickém muzeu setkali s cca 60-ti potenciálními žadateli o grant v oblasti kulturního dědictví .

 

O den později, dne 28. května 2019byl v Divadle X10 oficiálně zahájen program Fondů EHP a Norska s názvem „Kultura“. Zahajovací konferenci pořádalo  Ministerstvo financí, jako zprostředkovatel programu, ve spolupráci s odbornými garanty obsahu programu Ministerstvem kultury a Institutem umění – Divadelním ústavem a zúčastnily se jí především kulturní instituce, které připravují své projekty do plánovaných  výzev.

 

Veškeré informace, prezentace a fotografie z uvedených akcí jsou k dispozici na stránkách https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality

Spojte se s námi