Nastavení cookies

Metodická spolupráce s orgány památkové péče

Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy se zabývá metodickou činností s cílem sjednocovat výkon veřejné správy na úseku státní památkové péče. K tomuto účelu mají sloužit materiály zveřejňované v této kapitole.

Metodika k vydávání plánů ochrany památkových zón a rezervací

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze jako odborná organizace státní památkové péče v České republice v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vydává ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky metodiku k  přijímání opatření obecné povahy plánů ochrany památkových rezervací a zón.

Spojte se s námi