Nastavení cookies

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí:

ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění na rok 2021

v oborech: klasická hudba, alternativní hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění.  

   

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2021 - jednotný excelový formulář pro všechny obory, kromě alternativní hudby (v tomto oboru letos testujeme elektronický formulář).

Podmínky, tematické okruhy a rozpočtové formuláře pro jednotlivé obory:

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 16. 11. 2020

Příjem žádostí o dotaci z Programu státní podpory festivalů profesionálního umění bude zahájen nejpozději 16. 10. 2020 s uzávěrkou do 16. 11. 2020.

Spojte se s námi