Nastavení cookies
Mediální a filmová výchova představují tzv. mediální gramotnost. Pod tímto pojmem je třeba rozumět schopnost rozumět médiím a způsobu, jakým podávají informace, umět kriticky vyhodnocovat informace zprostředkované médii, ale i schopnost média užívat ke své potřebě nebo tvůrčím způsobem zpracovávat. Filmová výchova, jako součást obecné mediální výchovy, je zaměřena na vzdělávání v oblasti kinematografie, včetně schopnosti chápat proces tvůrčího zpracování filmu. Mediální výchova včetně filmové je již několik let jednou z oblastí zájmu Evropské unie. K jejímu tématu bylo v minulosti přijato několik právních předpisů na návrh Evropské komise, která takovému vzdělávání přikládá zvláštní význam. V návaznosti na ně zřídila Evropská komise expertní skupinu k mediální (a filmové) výchově, které se účastní zástupci všech členských států a států Evropského hospodářského prostoru. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Mapování realizace vzdělávacího oboru FAV na českých základních školách a gymnáziích.pdf, 6.2 MB
Spojte se s námi