Nastavení cookies

Ministerstvo kultury (MK), odbor umění, literatury a knihoven 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, usnesení vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury

vyhlašuje II. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 v programu Kulturní aktivity

na podporu projektů v oblasti profesionálního umění

Výběrové dotační řízení je určeno na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Hlavním cílem je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie.

Příjemci dotací na rok 2020, kteří nebudou v rámci této výzvy žádat o další finanční prostředky, mohou využít možnosti změny podmínek čerpání dotace ve smyslu podmínek uvedených v této výzvě. Žádost o změnu stávajících podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba zaslat nejpozději do poloviny listopadu 2020, přičemž stále platí povinnost informovat o změnách v projektu bez zbytečného odkladu. 

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci ze záchranného balíčku: 2. listopadu 2020

Vyhlašovací podmínky

Formulář žádosti a rozpočtu projektu

 

 

 

 

Spojte se s námi