Nastavení cookies

Na základě usnesení vlády ze dne 21. června 2021 č. 573, o návrhu na zvýšenou podporu v sektoru kultury v souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19, vyhlašuje Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů Ministerstva kultury výběrová dotační řízení

určená pro

  • Příjemce dotací na rok 2021 z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů:

vyhlašovací podmínky

formulář žádosti o dotaci

Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je 30. září 2021.

  • Profesionální divadla a symfonické orchestry zřizované Hlavním městem Prahou:

vyhlašovací podmínky

formulář žádosti o dotaci

Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je prodloužena do 15. října 2021.

Žádosti je třeba podat buďto prostřednictvím datové schránky, nebo doporučeně poštou.

 

Kontakní osoby: oddělení umění Ministerstva kultury

Mgr. Zuzana Zahradníčková, 257 085 208, zuzana.zahradnickova@mk.gov.cz (Program státní podpory)

Mgr. Tereza Sieglová, 257 085 342, tereza.sieglova@mk.gov.cz (organizace MHMP) 

Spojte se s námi