Nastavení cookies
Nenávist zamořuje Česko, neživte xenofobii, vyzvali zástupci menšin politiky
19.03.2017 - Lidovky.cz

Se zásadní prosbou se k české veřejnosti obrátili představitelé menšin, kteří působí v jedné z poradních komisí ministerstva kultury. Atmosféru v zemi vůči minoritám vnímají jako vyhrocenou, velký podíl na tom podle jejich mínění mají politici. Komise tak vyzývá veřejné činitele, aby naopak přispěli k utlumení xenofobních nálad. Ministr kultury s jejich pohledem souzní.

Je smutné a nepřijatelné, že na rozdmýchávání xenofobie se podílí i řada politiků naší země, včetně vysokých ústavních činitelů. V touze po maximalizaci svého zisku se ve veřejné debatě nebojí sahat po lživých, překroucených či demagogických tvrzeních, často pod záminkou takzvaného boje proti politické korektnosti. Ve skutečnosti však touto cestou jen stavějí na odiv vlastní předsudky a mimoděk nabádají společnost, aby své strachy z cizího považovala za vlasteneckou hodnotu,“ stojí  v prohlášení .

Pod čerstvou výzvu se podepsala devítka cizinců a jeden Rom z výběrové komise, která má poradní hlas při rozdělování dotací v programu Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Mezi signatáři jsou tak například zástupci bulharské, vietnamské či německé menšiny. Současnou atmosféru v Česku vůči minoritám v Česku považují za problematickou, podle nich projevy národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti „stále více zamořují veřejný prostor.“

Svou prosbu pak členové komise završili přímou výzvou k veřejným činitelům. „Žádáme všechny veřejně činné osoby, aby se v zájmu udržení současné rozmanité České republiky zdržovaly všech projevů, jež živí xenofobní nálady. Důsledky národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti a nenávisti mohou být fatální, jak dobře víme z vlastní historie, kterou bychom neměli chtít opakovat,“ napsali. Prohlášení mě zneklidňuje, vyžaduje kvalifikovou reakci, uvedl sociolog

Petičníci konkrétní politiky, ohrožené menšiny či incidenty nejmenují. Na druhou stranu nelze přehlédnout vyhrocenou veřejnou diskusi i za účasti politiků na téma uprchlická krize, romská menšina či až nacionalistické výroky některých politiků. Protiuprchlické nálady ve svých projevech přiživoval prezident Miloš Zeman, kritika současného přístupu EU k uprchlíkům byla v posledních měsících i součástí rétoriky zavedených stran, včetně ODS či KSČM.

Terčem je i vietnamská komunita. „Proč mluvíte o živnostnících? Jedná se o restaurace a maloobchod. Mimochodem o kamenné obchody. Také o Vietnamce, kteří, jak známo, neplatí daně,“ řekl pak před časem Andrej Babiš při obhajobě EET. Nutno dodat, že svůj výrok se pak omluvil. Herman: Je to nezodpovědná hra

V ministru kultury Danielu Hermanovi apel jeho kolegů z komise zarezonoval, k jejich výzvě se v podstatě přidal. Také on varuje před populistickým zneužíváním témat týkajících se menšin politiky. „Jestliže politici zneužívají určité věci, které se týkají soužití různých etnik, nebo krizových situací ve světě k populistickým prohlášením, tak je to velmi nezodpovědná hra,“ sdělil serveru Lidovky.cz Herman.

Prohlášení komise nebere na lehkou váhu poslanec a sociolog Ivan Gabal. Politici by mu podle něj měli věnovat zvýšenou pozornost. Zhrubnutí společenské diskuse vůči minoritám dává do souvislosti s nedávnou migrační vlnou. „Česká společnost prošla v uplynulých dvou letech velmi vypjatým období silných negativních emocí v kontextu migrace z válečné Syrie do Evropy i v kontextu rozdílného zatížení různých evropských zemí touto migrací,“ sdělil serveru Lidovky.cz Gabal.

To, že zhoršení situace pociťují právě menšiny, a to včetně těch, které považujeme za akceptovatelné a integrované, jako je vietnamská nebo ukrajinská, rovněž akcentovaná válkou ve své zemi, vyžaduje kvalifikovanou pozornost, protože to mluví o celkovém zhoršení české společnosti co do otevřenosti a synergie,“ dodal Gabal, jehož závažnost výzvy zneklidnila. „Prohlášení vyžaduje pracovní pozornost a koncepční kroky i odpověď,“ podotkl. Osobně zná cizince jen 30 procent Čechů, upozorňuje sociolog

Vztahem společnosti vůči minoritám se dlouhodobě zabývá sociolog Daniel Prokop. Čechy jako entitu odmítá strkat do jednoho pytle, nelze prý o nich mluvit jako o rasistech. Nicméně výhrady k postoji většinové společnosti k menšinám má. „V evropských průzkumech jsme podprůměrně otevřený národ vůči menšinám. V souvislosti s tím, nakolik menšiny obohacují společnost, patříme mezi uzavřenější národy,“ sdělil serveru Lidovky.cz Prokop.

Zmíněnou uzavřenost přičítá tomu, že jen málo Čechů osobně zná nějakého cizince. V České republice jich přitom žije zhruba 400 tisíc. „Podle našich dat jen 30 procent Čechů osobně zná cizince,“ podotkl Prokop. Od této minimální zkušenosti se pak podle Prokopa odvíjí důležitá role politiků. „Protože většina lidí tu zkušenost nemá, tak čerpají z veřejného a mediálního diskurzu, kteří politici nastavují,“ uvažuje Prokop.

Opět ale odmítá generalizovat, citlivost politiků k minoritám se liší u každého jednoho z nich. Paušálně však o politicích podle něj platí jedno. V Česku chybí skutečná politická síla, která by si z ochrany menšin nebo cizinců udělala téma. „Když tady máte čtyři procenta cizinců, kteří ani do velké míry ve volbách nehlasují, tak není motivace se ozvat na jejich obranu. To je velký rozdíl Česka oproti jiným zemím,“ všímá si.

Spojte se s námi