Nastavení cookies
Brita Kennawayho ocenili za pomoc českým památkám
22.07.2017 - tyden.cz

Ocenění Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) v Praze dostal Brit Ian Kennaway. Ministr kultury DanielHerman (KDU-ČSL) mu cenu předal za významnou a celoživotní podporu českého kulturního dědictví.

Ocenění Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) v Praze dostal Brit Ian Kennaway. Ministr kultury DanielHerman (KDU-ČSL) mu cenu předal za významnou a celoživotní podporu českého kulturního dědictví. Mimo jiné spolu s historičkou umění Barbarou Peacockovou založili v roce 2007 charitativní organizaci The Friends of Czech Heritage (Přátelé českého dědictví), která do Česka vozí dobrovolníky na pomoc památkám a získává peníze na jejich obnovu.

"Žádný zahraniční odborník nevykonal pro uchování našich šlechtických sídel včetně jejich sbírek a parků tolik, jako on. Tuto práci nejenže pan Kennaway dělá léta zcela nezištně a bez odměny, ale navíc stále vynakládá své vlastní finance na to, aby byl stále v kontaktu s českými a moravskými specialisty," řekl při předávání ceny Herman.

Ian Kennaway zastával na počátku 90. let 20. století významnou funkci v britské nevládní organizaci The National Trust. Instituce existuje 120 let, pečuje o historické domy a sbírky systematicky podporuje zakládání podobných iniciativ v mnoha zemích a je uznávanou metodickou autoritou v této oblasti. Po pádu komunistického režimu v Česku v roce 1989 kontaktoval profesionální pracovníky památkové péče v českých zemích s nabídkou sdílení zkušeností v péči o historické budovy a jejich sbírky.

Řada stáží českých odborníků v Británii a zprostředkování kontaktů s odbornými kruhy na svobodné straně železné opony pomohly nastartovat nový přístup k historickým instalacím státních hradů a zámků v ČR. Proměnil se i přístup ke každodenní péči o historické domy a jejich mobiliář, uvádí ministerstvo.

Ian Kennaway pomáhal českým památkářům předáváním zkušeností nejen v péči o nemovité památky a mobiliáře, ale také v péči o historické parky a zahrady. Své úsilí završil před deseti lety osobní angažovaností pro vznik společnosti The Friends of Czech Heritage. Vznikem společnosti se otevřely další možnosti systematické finanční pomoci českým památkám. Jsou zacíleny na drobnější, často ohrožené památky.

Spojte se s námi