Nastavení cookies
Odchod členů z poroty Státní ceny za literaturu
31.07.2018 - ČRo Plus

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Státní cena za literaturu se v posledních týdnech dostává do povědomí širší veřejnosti ne ovšem kvůli oceněným autorům. O netradiční reklamu se postarala rezignace většiny členů a členek poroty, kteří rozhodují o tom, kdo ocenění získá. Jako první odešel básník a literární vědec Petr Hruška. Svůj krok zdůvodnil odporem k tomu, že se menšinová vláda ANO a ČSSD spolehla na podporu komunistů. Vzápětí ho následovali tři další kolegové, takže v porotě teď zůstávají tři lidé. Znamená práce pro státní literární cenu, kterou uděluje ministr kultury, i práci pro stávající politický establishment nebo snižuje hromadná rezignace na členství v porotě spíš význam ceny samotné, potažmo literatury obecně? Uslyšíte za chvíli. Naše pozvání přijali redaktorka časopisu Reflex a dnes už bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu Kateřina Kadlecová, dobrý den.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Dobré dopoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy a člen stejné poroty, který v ní ovšem zůstává, Radovan Auer, dobrý den.

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

První otázka, ta se nabízí na začátek. Já se zeptám každého z vás, nejdříve vás, paní Kadlecová. Proč je podle vás lepší odejít z té poroty Státní ceny pro literaturu, protože vy jste to udělala.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já jsem to udělala po samozřejmě velkém zvažování, váhání a rozhodování, ale Petr Hruška mi v podstatě svým dopisem, který jsem četla dříve než asi ostatní, nedal žádnou šanci. On vlastně to položil tak, řekla bych já nebo cítím to tak, že pokud zůstanu, budu muset bojovat se svým svědomím. A já jsem člověk zřejmě dosti liknavý, naivní a, řekněme, podléhající různým morálním autoritám, a proto jsem odešla.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Hm, to je tedy důvod, proč odejít z poroty, Kateřiny Kadlecové.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, já bych řekla, promiňte, není to rozhodně jediný důvod. Ona ta vláda...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

K tomu se dostaneme. Ale na začátek...

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Dobře.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

To byla žádost o krátkou odpověď a díky za ni, ale rozvedeme to určitě za chvíli. A pro Radovana Auera stejná otázka, ale naopak, tedy proč podle něj je lepší zůstat v té porotě?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, mně ten krok Petra Hrušky přišel sympatický, vůbec mu neupírám na ten krok právo, naopak vlastně jsem ho možná přivítal. Na druhou stranu stejně tak po nějaké delší úvaze jsem se rozhodl v té porotě zůstat právě proto, že když vidím, jakým způsobem se třeba zdevalvovaly jiné státní ceny, mám na mysli třeba ty "hradní", tak mi přišlo vlastně důležitější právě hlídat to, že ty ceny zůstanou nadále nezávislými, v rukou odborníků, že o nich nebudou rozhodovat politici, potažmo extremisté.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Důvody, které tu zazněly, paní Kadlecová, vy přikyvujete, tedy uznáváte, že můžou být relevantní.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Samozřejmě...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pro setrvání.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Pochopitelně. Já totiž myslím, že s panem Auerem se shodneme na tom, že se na celou věc díváme vlastně hodně podobně. Ale já bych řekla, že je důležité upozornit na to, a dělá to tak čím dál častěji více lidí, že ta vláda není v pořádku bez ohledu na to, jestli má komunistická strana patnáct poslanců nebo kolik jich má. Před pár týdny třeba odmítl bývalý ministr obrany Luboš Dobrovodský převzít cenu bezpečnostní...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Bezpečnostní...

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Promiňte.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Bezpečnostní rady státu.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Bezpečnostní rady státu, ne že by si ji třeba nevážil, ale prostě nechtěl převzít cenu z ruky trestně stíhaného premiéra. A já to mám velmi podobně. Já prostě nevím, jakou Babišova vláda uzavřela dohodu s komunisty, ale už jenom to, že první místopředseda sněmovny...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Neví to ani nikdo jiný. Ta dohoda není veřejná. Jen tak na okraj.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, tak... Jistě že ne, jistě, jistě, že...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Je to...

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Ano, není. Ale prostě...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

To byla taková poznámka ne vůči vám, ale vůči posluchačům.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Proč se, proč se vlastně stal prvním místopředsedou sněmovny šéf komunistů Vojtěch Filip a ne třeba Petr Fiala z ODS? Nevíme, co uzavřeli. Ale já prostě se toho nechci účastnit. Vím, že ta cena není vládní, že je to cena státní. Přesto chci, aby ten hlas Petra Hrušky byl slyšet. Proto jsem se připojila.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Mimochodem, to je argument, který ve svém článku v Echu24 použil Jiří Peňás, novinář, který napsal, že to není cena vládní, ale státní. A já bych se chtěla zeptat vás, pane Auere, jestli si teď nebudete ale přesto připadat jako někdo, kdo tady reprezentuje vládu, která se opírá o komunisty, o jejich hlasy, proti čemuž protestuje Petr Hruška a lidé, kteří odešli.

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, samozřejmě se to trošičku nabízí. Řada mých přátel si ze mě naštěstí utahuje, protože myslím si, že velmi dobře znají mé postoje, vědí, že uvažuji úplně jinak, nicméně si teď ze mě dělají trošku legraci, že jdu na ruku tomu Babišovi s tím Okamurou a s těmito kreaturami.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Jak to berete, když si z vás takhle utahují?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Beru to jako legraci. Myslím si, že prostě zase se vrátím k tomu, ta nezávislost té ceny mi přijde vzhledem k tomu, že vlastně to, co tady vnímám jako největší problém současnosti, a to je jakýsi rozpad hodnot, tak i když jde o, řekněme, "nevýznamnou státní cenu", tak je to právě ta hodnota, kterou bysme si v tuhle danou chvíli měli bránit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A myslíte si, že to dokážete, a teď se ptám čistě prakticky, pane Auere, obhájit? Zůstáváte tři ze sedmičlenné rady, čtyři lidé budou dovoleni nebo doplněni ministrem kultury a může se stát, že se ocitnete v menšině, jestli máte jaksi pořád ten optimismus, že se podaří udržet tu státní cenu jako něco dobrého, čemu vy věříte.

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Mám, protože on samozřejmě ten krok Petra Hrušky trošičku tu státní cenu opravdu možná znevážil nebo vyvolal v lidech pocit, že je nějakým způsobem politicky ovlivněna, ale ona to dosud byla vždy odborná cena. Ty lidi, kteří o ní rozhodovali, byli vždy odborníci, kteří byli vybíráni odborem na ministerstvu kultury, kde sedí fundovaní lidé, kteří tam nevybírají lidi podle nějakých, řekněme, politických nebo jiných kritérií, ale opravdu pouze na základě odbornosti. A stejně tak tomu bude určitě do budoucna.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Tak, paní Kadlecová, uvidíme, jestli tomu bude tak i do budoucna. Samozřejmě tu situaci sledujeme. Ale to, co tu zaznělo, není relevantní, že ta hromadná rezignace snížila do jisté míry kredibilitu, důvěryhodnost té Státní ceny pro literaturu, jako byste řekli, toto není platforma svobodná, proto odcházíme, je to platforma podléhající vládě, proto odcházíme. Nebude teď těžké, aby tam přišli lidé, kteří mají nějakou integritu, kteří si myslí, že by měli být pouze ve svobodných institucích?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já si úplně bezpečně nejsem jistá, co to vyvolalo to naše rozhodnutí v národu, pokud něco takového vůbec existuje.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nebo možná mezi literárními odborníky.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já jsem četla několik anket jak v Respektu, tak třeba v Literárních novinách, kde se k tomu vyjadřovali různí lidé, a zdá se mi, že snad nikdo nemůže pochybovat o tom, že my si nemyslíme, že na tu cenu má cokoliv nebo kdokoliv jakýkoliv politický vliv, a to i Petr Hruška ve svém dopisu prohlašuje, a to jsme, myslím, my všichni ve svých různých textech, které jsme k tomu vydali, zdůraznili. Ta cena není politicky tlačená, opravdu nebyla od svého obnovení v roce, tuším, 95 a já věřím tomu, že administrátor Radim Kopáč a pan ministr kultury Staněk zvolí dobré lidi. Myslím si, že...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

No, proč potom odcházíte, vždyť jde o literaturu, proč potom odcházíte, když věříte, že ministr zvolí dobré lidi?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Protože se mi nechce bojovat se svým svědomím, protože prostě jsem, jsem poslechla člověka, jehož názoru dlouhodobě věřím, jehož činnost sleduji a který prostě se svou manželkou Yvettou Ellerovou v Ostravě, nechci říct, dělá rozruch, ale jsou to aktivisté, a já, já myslím, že tenhle ten krok je důležitým upozorněním na několik různých faktů. Cenu to nepoškodí, českou literaturu to neovlivní ani tím, ani tím směrem a šlo tady bytostně o moje rozhodnutí, o nic dalšího.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Určitě, proto jste taky tady. Já jsem ráda, že o tom můžeme diskutovat. Mě zajímá, proč byste musela bojovat se svým svědomím, když věříte, že tady žádné politické tlaky nebudou? Mimochodem, Petr Hruška získal tu Státní cenu za svoje dílo v roce 2013, kdy byl premiérem Jiří Rusnok. To byla vláda, kterou tady prosadil Miloš Zeman na hraně ústavnosti, a tehdy mu nevadilo tu cenu přijmout. Tak by mě zajímalo, jestli už v té době neměl třeba protestovat, pokud tedy jsou tady nějaké pochybnosti?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

To není pravda, že mu nevadilo tu cenu přijmout. Myslím si, že...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

No, přijal ji, já z toho vycházím.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Ano, ale v rozhovorech to...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nevrátil.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Rozumím vám, ale v rozhovorech to tehdy komentoval. Já si pamatuju jeden konkrétní rozhovor s panem Motýlem, kde opravdu říkal, že zvažuje, zda přijmout cenu z rukou člověka, který škodí jak možná nepřímo v České televizi Daniele Drtinové, možná způsobil její odchod, tak v Národním divadle...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Myslíte Jiřího Balvína.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Tam, ano, tam bylo, tam bylo prostě spousta faktorů, ale on tu cenu přijal a těch 300 tisíc rozdělil na dvě části. 150 tisíc dal na provoz literárních časopisů, kterým tehdy ministerstvo kultury odepřelo granty. Takže on vlastně se z toho tak trochu vyvinil. A myslím si, že svědomí má čisté, protože tenhle člověk není schopen jako fungovat se špinavým svědomím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Tak, pane Auere, neškodí to vašemu svědomí, že zůstáváte v té porotě při tom všem, co tu zaznívá, že lidé, kteří mají podstatnou vnitřní integritu, odcházejí? Neocitáte se na druhé straně barikády?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Doufám, že ne. Já jakoby si myslím, nechci tady vytahovat nějaké příklady z historie, ale prostě ta volba je prostě dvousečná a já si prostě pořád myslím, že vyklízet pozice je, není dobré, ale zároveň jako chápu. Myslím si prostě, je úplně jiná pozice Petra Hrušky jako básníka, jako tvůrce a myslím si, že je vlastně správné, že takový tvůrce sahá ke krokům, které jsou spíše symbolického rázu, jako je právě rezignace a upozornění na ta fakta. Já zase třeba cítím víc tu zodpovědnost za ten literární provoz nebo za vůbec nějakou, nějakou to, aby ta kultura zůstala jako v těch demokratických mantinelech, takže pro mě prostě ta volba byla o setrvání, jakkoliv si myslím, že opravdu ten náš pohled s Petrem Hruškou je téměř identický.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Když říkáte, pane Auere, vyklízet pozice, to jsou skoro takové válečné nebo vojenské termíny. Vy čekáte nějaký tvrdý boj v té porotě?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, nečekám. Ne, v porotě vůbec ne, ale jak jsem tady hovořil, prostě čelíme opravdu rozpadu hodnot a opravdu skoro bych řekl, že tady je nějaká, řekněme, informační válka, že prostě tady je nějaká mašinérie dezinformačních webů, jejichž cílem není nic jiného než právě ten rozpad těch hodnot. A v tu chvíli my si ty hodnoty musíme bránit, protože dokud, dokud tady zůstanou ty demokratické mantinely, tak nás úplně ovládnout prostě nemohou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí Radovana Auera, který zůstává v porotě Státní ceny za literaturu, a taky Kateřinu Kadlecovou, která se rozhodla ji opustit. Paní Kadlecová, je primárně literární cena za literaturu tou platformou, kde je třeba politicky bojovat?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já nesedím v Poslanecké sněmovně a nemám moc jiných možností, jak to udělat. V Reflexu jsem členkou spíše kulturní rubriky, občas si napíšu nějakou reportáž, ale věřte mi, že politická rubrika je tam jasně daná, a někteří autoři do ní jednoduše nemají přístup. A já jsem tady viděla příležitost, jak vyjádřit svůj nesouhlas s určitými věcmi, které se dějí ve veřejném prostoru, a mám na něj právo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Určitě. To nikdo nezpochybňuje. Moje otázka by zněla spíš tím směrem, co od toho očekáváte?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Vůbec nic. To, že budu klidně spát, to, že budu klidně spát a že lidé, kteří čtou média, kteří prostě, kteří vlastně věnují pozornost věcem veřejným, tak se dozvědí o tom, že existuje Státní cena za literaturu a že někteří představitelé její poroty považují tuto vládu za odpudivou. To je vlastně celé. O nic jiného mi nešlo. A jsem opravdu zpětně velmi ráda, že pan profesor Urs Heftrich a pan profesor Petr A. Bílek nenechali toho Petra Hrušku samotného. Víte, to by, to by podle mě byla ostuda nechat toho básníka, ne že bych ho považovala za svědomí národa nebo tuhle tu roli. To už jsme, doufám, v devadesátých letech opustili. Ale je dobře, že on nezůstal stát opodál, nezůstal osamocen. To mi přišlo taky důležité.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nakolik je to politikum teď i pro vás, pane Auere, když zůstává v té státní ceně? Vy jste řekl, že ve svém osobním životě si z vás dělají občas legraci vaši známí nebo přátelé, no, ale teď by mě zajímalo, jestli budete moci v té literární ceně dál působit jako nezávislý odborník, jestli tedy čekáte, že by se z toho to politikum mohlo vyvinout?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já strašně doufám, že ne, i když mám pocit, že jsme politiky upozornili, že právě tady mají nějakou věc, kterou ještě plně neovládli a že by mohli třeba začít vymýšlet nějaké nesmyslné konstrukce, protože zcela upřímně s tou státní cenou se pojí ta finanční prémie, která není nezajímavá. V podstatě u těch jiných cen není tak vysoká. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že opravdu zatímco u nás se o státní ceně hovoří především, řekněme, v těch odborných kruzích, v literárních kruzích, tak v zahraničí je to bráno jako určitý punc kvality, tomu držiteli se otevírají cesty k publikaci v zahraničí. Takže možná teď politici začnou nějaké tlaky vyvíjet. Ale věř..., já pořád jsem optimista a věřím, že tomu tak nebude.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Jak by takové tlaky mohly vypadat?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Tak dovedu si představit, že někdo na ministerstvu zadá tomu odboru, že tam musí sedět někdo nebo prostě bude...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

V porotě.

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

...v porotě nebo že prostě to, ale to opravdu fabuluji a opravdu si myslím, že to nenastane.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nenabídli ti, kteří rezignovali, paní Kadlecová, politikům jako tučné sousto tu Státní cenu za literaturu, o které třeba dosud nevěděli, tedy že je tady platforma, která se dá využít politicky zvlášť před volbami?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Ne, ne, ne, to si vůbec nemyslím, to, to si vůbec nemyslím. Já neznám osobně lidi, kteří v té porotě se mnou zasedli, skutečně ne. Ale věřte tomu, že jsme se bavili všichni jenom o literatuře. A pochybuju, že někdo z nás má jakékoliv vlastně politické tendence a že by komukoliv z jakéhokoliv důvodu podlehl. To vážně ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Jak dlouho vy jste vlastně byla v té porotě?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Chviličku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Chvilku.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Jedno, to bylo vlastně jedno, pokud se nepletu, tříhodinové rokování, kdy jsme se usnášeli a také jsme se usnesli na jménu vítěze, který dostane v říjnu tu cenu a tu peněžní prémii. A bylo to jednání nesmírně příjemné. A já jsem si vážila a dodnes si vážím té příležitosti, že jsem se toho mohla účastnit. Ta státní cena opravdu má zvuk, má hlas a je to čest.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pořád?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Pořád.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pořád.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, pochopitelně ano...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

I bez vás, i bez Petra Hrušky.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Ano, pochopitelně že ano. A věřte mi, kdyby se Petr Hruška neozval, tak tam všichni dodnes sedíme. Skutečně. A nikomu z nás by podle mě nepřišlo nic moc divné. Nadávali bychom na vládu, tak jak na ni nadáváme doposud, ale vlastně by nás ani nenapadla ta možnost, že bychom se mohli zvednout a odejít. Všechny nás váže určitá zodpovědnost. To až on nám ukázal, že můžeme rebelovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Když už jsme se bavili o tom, jestli nehrozí, že si tam ministerstvo kultury teď do té poroty Státní ceny za literaturu dovolí nějaké lidi třeba, dejme tomu, bez kvalifikace, ale s určitým záměrem. Je vůbec na českém trhu dost kvalifikovaných lidí, kteří by mohli posuzovat, co dobrého v literatuře v Česku vzniká?

 

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, určitě. To se vůbec nebojím. Na univerzitách i v literárních kruzích je řada odborníků, kteří mají přehled o české literatuře, a to tam si myslím, že tam není problém.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pokud jde o ministra kultury, který teď velmi pravděpodobně, předpokládám, že v té vládě chvíli vydrží za ČSSDAntonín Staněk, bude doplňovat tu porotu, tak, pane Auere, máte nějaké konkrétní výhrady vůči tomuto ministrovi nebo zjišťoval jste si něco o něm, když jste se rozhodoval, jestli odejít nebo zůstat?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já bych zaprvé nehodnotil člověka, který je tam teprve pár dní. Zadruhé sice mi přišel od toho předchozího tedy ministrajmenovací dekret, ale jsem si jist tím, a pan Staněk to ostatně už prohlásil, že on nebude určovat, kdo v té porotě bude, že to nechá na tom odboru literatury právě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nezarazilo vás třeba, že podpořil návrh komunistického poslance Lea Luzara na státní cenu nebo státní vyznamenání, to je něco jiného, aby se posluchači nemátli než Státní cena za literaturu, komunistického básníka, novináře Karla Sýse?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Přiznám se, že to mne zarazilo, že naštěstí jsem se o tom vlastně dozvěděl až v okamžiku, kdy jsem se rozhodl setrvat, protože to je přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodl zůstat právě to, aby se z toho ne nestala ta fraška, jako jsou ta státní vyznamenání na Hradě, protože tam kromě toho, že to tam nominují ty extrémisté a z celého širokého spektra, myslím, od neonacistů přes komunisty, a tak to prochází právě díky nekompetentnosti toho podvýboru pro ty vyznamenání, kde právě si pletou Sýse s tvrdým y se Sísem s měkkým i. A...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nebo možná ne.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Doufejme, že ano.

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já si myslím...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Někteří...

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Já si myslím, že ano. Ale anebo ale zároveň třeba považují piloty RAF za plniče rozkazů. Takže tam, tam spatřuju jakoby vedle, vedle zlého úmyslu nekompetentnost, a to bych byl strašně nerad, kdyby takhle skončila Státní cena za literaturu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

V Pro a proti diskutují ředitel festivalu Svět knihy Radovan Auer a Kateřina Kadlecová z Reflexu. Nebylo by lepší tu Státní cenu za literaturu zrušit, pane Kadlecová, když je tady okolo tolik ale a je to cena vládní nebo státní, ale v každém případě větší část členů té poroty měla výhrady k vládě a má je i pan Auer, který zůstává v té porotě.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Rozhodně si myslím, že není dobré tu cenu rušit, protože je důležité podporovat umělce všemi možnými prostředky, tak jak to zvládneme, tak jak to umíme. A věřte, že to rozhodování poroty opravdu bylo, řekla bych, snažili jsme se všichni udělit to tomu správnému člověku, šlo nám opravdu o to, abychom, abychom dostávali svému závazku v té ceně. Je důležité, že ta cena existuje. Na rozdíl od jiných cen, které jsou sponzorovány třeba soukromě a nemají peníze na to, aby udělily prémii laureátovi, tak toho laureáta ani nejmenují. To by mi přišla škoda, kdyby ta cena zanikla. Je důležitá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Také se ale říká, čí chleba jíš, toho píseň zpívej, pokud jde o peníze za tu cenu, které nejsou zanedbatelné. A mě by zajímalo, jestli v této vypjaté době za této politické konstelace, pane Auere, je dobré zachovávat cenu, kterou platíministerstvo kultury, tedy politici, a o které rozhodují politici?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, tady bych třeba přesně rozlišoval ten stát a vládu. To je, jak kdybychom si řekli, že zrušíme veškeré finanční podpory festivalům a podobným akcím, protože jsou to v podstatě vládní peníze, nejsou to vládní peníze, jsou to státní peníze ze státního rozpočtu, jsou to v první řadě naše peníze. A to, že třeba o jejich rozdělení teďka budou rozhodovat nějací lidé, právě proto bychom si měli trošku hlídat, jak ty peníze budou rozdělovány, protože naštěstí jsou tam nastaveny nějaké, nějaké mantinely, přes které nelze jít.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Co třeba můžete dělat, když se vám bude zdát, že ty peníze nejdou správným směrem, jako porotci?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Tak my jako porotci můžeme rozhodnout o tom, že to dostane prostě autor, který, řekněme, je pravdivý a je opravdu v ten daný rok ten, který má být laureátem té dané ceny, právě proto v té porotě zůstávám, abych se pak nemusel dívat, že to tam, že to dostává prostě člověk, který napsal třeba hezkou knížku o panu premiérovi nebo já nevím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Jak velké riziko, paní Kadlecová, vidíte v tom, že je možné zneužít pro politické účely, pro propagaci některých politiků, každý rok nás čekají minimálně jedny volby, teď žijeme podle odborníků permanentní předvolební kampaň, že to může, že tomu může padnout za oběť i Státní cena za literaturu?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Nespatřuji žádné riziko, žádné takové riziko není.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Vážně?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Vážně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A kde se bere ta vaše jistota?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Myslím si, že čeští umělci jsou svobodní, že to mnohokrát mnozí z nich prokázali, že na české literární a obecně umělecké scéně existuje nesmírné množství různorodých názorů. Nikdo tu, doufám, není perzekvován, umlčován. A to, že se hašteří Haló noviny a Revolver Revue, to je prostě jenom jedním z důkazů toho, že opravdu i ta média, která, jako třeba Revolver Revue, přijímají státní peníze, mohou být velmi zaměřená proti establishmentu a nikdo neříká, že by měly mírnit své názory, mírnit svá slova. Nevím, jestli by Petr Placák z Babylonu, na kterého se s granty letos nedostalo, řekl totéž, ale já osobně si myslím, že vliv politiky na kulturu v tomhle státě je mizivý.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Nemůže být větší, pane Auere, jak vy to vidíte?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, může být, jako ono tam jsou ty ekonomické aspekty, ať už jako třeba daň z přidané hodnoty, ať už právě některé ty, ty grantové věci, začnu filmařskými pobídkami. To jsou všechno věci, které, do kterých mohou politici zasahovat, mohou do nich mluvit. A naštěstí kulturní a umělecká obec je docela silná. Možná silnější právě než třeba ti malí živnostníci, který holt dneska myslím si, že trpí mnohem víc než, než třeba filmaři.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Bez ohledu na to, jestli jsou umělci svobodní, a já pevně doufám, že jsou, ať už jsou to literáti, nebo jiné umění, které bychom mohli mít na mysli, tak je tak těžce zneužitelná, paní Kadlecová, cena, kterou uděluje státní úřad, ministerstvo?

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

No, jak už jsem řekla. Já pevně důvěřuji těm lidem, kteří mě nominovali do té poroty, to znamená, já je mám zosobněné panem Radimem Kopáčem, který opravdu dlouhodobě pracuje, řekla bych a doufám v to, pro českou literaturu a...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Na ministerstvu kultury.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Přesně tak, přesně tak. A věřím tomu, že on by nejmenoval, jakkoliv opět neznám ho osobně nějak zvlášť, ale představuje pro mě jistou autoritu, věřím tomu, že on by nejmenoval nikoho, na kom by se neshodla nějaká užší skupina lidí, které on opět důvěřuje, snad by to nikdy tu nominaci do poroty nedostal nějaký poslanec, politik, jako se to občas stává ve sněmovně, jenom kvůli tomu, aby to bylo proporční.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Zajímavé, že mi připadá skeptičtější pan Auer, který v porotě Státní cenu za literaturu zůstává...

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Taky ví proč.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

...než, než paní Kadlecová, která odchází. Už jen velmi krátce. Pane Auere, necháváte si nějaký prostoro na úvahu, jestli z té poroty nakonec přece jen neodejít, nebo máte nějakou hranici, která by vám řekla, ne, to už ne?

Radovan AUER, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

V tuto chvíli určitě odejít nechci. Samozřejmě může se, můžou se naplnit ty úplně nejčernější scénáře, na kterých jsme se ale shodli, že se snad nenaplní, tak pak bych samozřejmě asi, asi odchod zvážil, ale v tuto chvíli v ně nevěřím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Ředitel knižního veletrhu literárního festivalu Svět knihy, člen poroty Státní ceny za literaturu Radovan Auer a taky redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová, která porotu opustila. Díky oběma, na shledanou.

Kateřina KADLECOVÁ, redaktorka časopisu Reflex, bývalá členka poroty Státní ceny za literaturu

--------------------

Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.

Spojte se s námi