Nastavení cookies
Antonín Staněk: Regionální televizní vysílání v sítích DVB-T2 je otázkou dohody s jejich provozovateli
09.09.2018 - ceskamedia.cz, Jan Mrzena
Ve shrnutí Zdeňka Duspivy „Televizní regiony bez digitální budoucnosti?“ jsou popsány problémy, které nese proces přechodu na DVB-T2 pro regionální televize. Zatímco mnoho politiků pokládá regionální vysílání za potřebné a důležité (koneckonců z konkrétního regionu jsou všichni poslanci, senátoři i členové vlády), od léta 2019 už pro něj už nemusí být v terestrickém éteru prostor. Podrobnosti zde:

Ministerstvo kultury je garantem mediální legislativy. Česká média proto položila několik otázek ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) k jeho záměrům v této oblasti. Ministerstvo nemá v plánu pracovat na diginovele. Chystá se pouze transponovat do české legislativy revidovanou směrnici Evropské unie pro audiovizuální služby, která bude řešit otázky regulace klasických a digitálních médií. Diskuse o ní Evropská komise vede bez hmatatelného výsledku několik let.  

Podle RRTV neumožňuje zákonné zmocnění k obsahu TPP podrobně řešit problémy regionálního televizního vysílání. Regionální a lokální televize by tak skončily podle jejich licencí do 30. června 2019. Jejich vysílání po tomto datu již nebude nutno umisťovat ve finálních sítích DVB-T2. Chystáte úpravu stávající legislativy?

Nejprve mi dovolte předeslat, že garantem mediální legislativy je Ministerstvo kultury, nicméně přechod na nový vysílací standard DVB-T2 je technická záležitost, která vychází, z vládou schválené Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Garantem tohoto materiálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Platnost oprávnění k využívání kmitočtů v regionálním televizním vysílání měla původně končit v roce 2017. Takto byla postavena Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, neboť bylo třeba se vypořádat s mezinárodními závazky na uvolnění pásma 700 MHz.

Na skutečnost, že přeřazování programů do nových sítí v souvislosti s přechodem na standard DVB-T2 neumožní provozovatelům vysílání vysílat na území, které mají určeno v licenčních podmínkách stanovených závazným rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, upozornila RRTV v rámci připomínkového řízení k Technickému plánu přechodu. MPO ve vypořádání připomínky uvedlo, že zákonné zmocnění k obsahu Technického plánu přechodu neumožňuje podrobně řešit problematiku regionálního televizního vysílání, a odkázalo na Strategii rozvoje zemského televizního vysílání, podle níž by řešení uvedené problematiky mělo být obsahem „digitální novely II“.

Vymezení takového předpisu a jeho záměru však ve Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání z roku 2016 obsaženo není, a MK nemá zpracování takového předpisu zařazeno ani v Plánu legislativních prací na tento nebo následující roky. Po dokončení přechodu na DVB-T2 je umístění regionálního televizního vysílání ve finálních sítích otázkou dohody s jejich provozovateli.

V současném TPP jsou náklady státu (včetně kompenzací) vyčísleny až na 1 mld Kč. Je ta částka konečná? Jaké náklady částka zahrnuje? Z jakých rozpočtových kapitol budou náklady financovány?

Zde MK nemá kompetenci odpovídat. Technický plán přechodu je plně v gesci MPO, které jeho návrh zpracovalo a předložilo vládě.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že „podpoří sociálně nejslabší skupiny tak, aby nikdo nepřišel o možnost přijímat televizní vysílání zdarma“. Existuje analýza, podle které lze reálně odhadnut omezení možnosti přijímat televizní vysílání zdarma? Kterých částí republiky by se mohla dotknout? Nebo jde „pouze“ o zakoupení nových televizorů nebo set top boxů? Jak konkrétně chce ministerstvo v této věci posupovat – jak chce podpořit sociálně nejslabší skupiny obyvatel? 

Stejně jako v předchozí otázce - tyto aspekty spadají do kompetence MPO. Technický plán přechodu je plně v gesci MPO, které jeho návrh zpracovalo a předložilo vládě. Jsme ale informováni o tom, že MPO vyjednává s Evropskou komisí kompatibilitu předpisů přijatých k zajištění Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání s pravidly veřejné podpory.

Chystá ministerstvo kultury další úpravu mediální legislativy?

Pokud jde o plány na změnu mediální legislativy, stojí před MK úkol transponovat do českých právních předpisů revidovaný regulační rámec pro audiovizuální mediální služby, tj. revizi směrnice 2010/13/EU.  Legislativní proces schválení tohoto nového evropského aktu bude v nejbližší době definitivně dokončen. Česká republika pak bude povinna převzít jej do své legislativy. Návrh na změnu zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb. je proto zahrnut i v legislativních plánech MK.
Spojte se s námi