Nastavení cookies
Vznikne nové muzeum. Zachrání dvě vysoké pece
12.10.2019 - Mladá fronta DNES
Unikátní industriální areál v Dolních Vítkovicích, který je kulturní památkou a láká přes 1,6 milionu lidí ročně, bude ještě přitažlivější s novým muzeem. 

Plán na vybudování státního muzea v Ostravě, o kterém politici jednají už dlouho, se včera posunul na startovní čáru. Zástupci státu, kraje, města i Dolní oblasti Vítkovice podepsali memorandum o společném postupu při přípravě a vzniku projektu Museum+. 
Nové muzeum bude vystavovat především přírodovědné, historické, technické či umělecké exponáty z národních sbírek. Bude se podílet na výzkumu i konceptech vzdělávání. Velký přínos bude mít jeho moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů. Náklady na jeho vznik se zatím odhadují na 2,5 miliardy korun a otevření na rok 2028. 
„Vše ale zpřesní až studie proveditelnosti, jejíž zpracování jsme již na své náklady objednali. Výsledky pak předáme ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

První státní muzeum v Ostravě 
Muzeum vznikne revitalizací velké tovární haly propojující vysoké pece číslo 4 a 6 v Dolních Vítkovicích. Stavbu i provoz bude hradit stát s přispěním evropských zdrojů. Novou příspěvkovou organizaci chce stát založit 17. listopadu. Důvodů, proč hodlá investovat právě v Ostravě a konkrétně ve vysokopecní části bývalých železáren, je několik. Tím hlavním je snaha zachránit vysoké pece, které jsou součástí národní kulturní památky. Dalším je skutečnost, že ačkoli je Ostrava třetím největším městem v zemi a sídlí v ní několik muzeí, ani jedno z nich nepatří státu. 
„Naše město lidem nabízí nesčetně možností vzdělávat se, ovšem velké univerzální muzeum nám chybí. Vnímám to vůči Ostravě jako dluh státu, který má nyní skvělou příležitost to napravit. 
Navíc se bude revitalizací vysokých pecí 4 a 6 podílet na obnově kulturní památky a stane se spolugarantem dlouhodobé udržitelnosti Dolních Vítkovic. Všechny okolnosti do sebe hezky zapadají. Věřím, že projekt se podaří zdárně dokončit,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura. Podle něj je Museum+ skvělou příležitostí pro stát vyslat jasný signál, že má skutečně zájem o dění v regionu. „Vznik muzea jako unikátního výstavního a vzdělávacího konceptu s přispěním světových kurátorů, ve kterém budou zpřístupněny sbírky národních i zahraničních muzejních institucí, je bezesporu krok správným směrem,“ uvedl i hejtman Vondrák. 
„Proměna, kterou prošel areál Dolních Vítkovic, je ve světě vnímána jako ukázkový příklad dobré praxe. Z chátrajícího brownfieldu se stalo prestižní multikulturní centrum. Tento přerod dokonale souzní s vizí transformace Moravskoslezského kraje, ze kterého se stává znalostní a inovativní region. Proto musíme usilovat o jeho další rozvoj a o maximální využití jeho potenciálu,“ doplnil hejtman. 

Ministr Zaorálek: Chováme se k regionu macešsky 
Ministerstvo kultury zřizuje 15 muzeí a galerií. Pět sídlí v Praze, čtyři v Brně, další například v Olomouci, Táboře, Chrudimi či Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě. 
„V Ostravě zatím není žádná instituce zřizovaná ministerstvem kultury. Chováme se macešsky k regionu a lidem, kteří odvedli kus práce ve prospěch všech. To musí skončit. Státní peníze nemohou pomáhat jen Praze. V Dolních Vítkovicích je vidět práce místních lidí. Nastal čas, aby i stát přispěl k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví. Přeměnou vysokých pecí 4 a 6 v Museum+ vdechneme nový život nejen jim, ale celému regionu,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek, který je z Ostravy. 
„Jsem přesvědčen, že unikátní prostředí vysokých pecí dodá muzeu jedinečnost,“ míní ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. 
 
Spojte se s námi