Nastavení cookies

Informace k programu Kreativní vzdělávání (NPO)

 

  • v současné době proběhly již 2. schůze pracovní skupiny k programu KV. 1. schůze se konala 2. 12. 2021, kde se nastínil obecný obsah programu. 2 schůze se konala 14. 12. 2021 a jejím tématem bylo: Administrativní řešení: mezirezortní spolupráce MŠMT a MK, spolupráce s kraji
  • Pracovní skupinu KV tvoří: zástupci odborné veřejnosti, MŠMT a implementační partneři (zástupci krajů)
  • Další termín pracovní skupiny se bude konat v 1. polovině ledna 2022 a bude zaměřen na zacílení dotačních programů v oblasti práce s dětmi
  •  Pro bližší informace (zápisy schůze) kontaktujte garantku programu – MgA. Petru Uhlířovou (petra.uhlirova@mk.gov.cz; 257085213)
Spojte se s námi