Nastavení cookies

Výzva č. 5/2022 – NPO – Status umělce a umělkyně, Mobilita II

Výzva Mobilita II ke stažení

Mobilita II - Informační schůzka pro žadatele (online) - 14. 9. 2022 od 13.00 (přes MS Teams) - práce s Dotačním portálem MK, zaměření výzvy

Vzorové podání žádosti do výzvy Mobilita II

Uživatelská příručka k dotačnímu portálu MK (DPMK)

Často kladené dotazy

 

Základní informace o výzvě:

Účelem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR (dále jen „KKS“).

 • termín realizace projektů: rok 2023
 • oprávnění žadatelé: všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby + státní příspěvkové organizace MK
 • zveřejnění výzvy: 1. září 2022
 • sběr žádostí: 1. září 2022 až 14. října 2022 a je umožněn skrze dotační portál MK pod tímto odkazem: https://dpmkportal.mkcr.cz/default
 • alokace: 100 mil. Kč
 • žadatel může podat max. 6 žádostí
 • u každé žádosti je třeba definovat tematický okruh (není možné okruhy kombinovat)
 • není možné žádat na celoroční činnost, pouze na jednotlivé projekty/aktivity
 • z dotace je možné hradit až 100 % uznatelných nákladů (bez DPH)

 

Dotaci je možné získat na projekt, který bude zařazen do jednoho z následujících dotačních okruhů:

Dotační okruhy pro právnické a fyzické osoby (mimo státní příspěvkové organizace):

 1. Prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 400 tis. Kč

  Prezentace umělců a české kultury na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS v rámci projektu.)

 2. Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 400 tis. Kč v části realizace

  Aktivity v rámci přípravné fáze akcí plánovaných na další rok podporující prezentaci umělců a české kultury na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury v nadcházejícím roce, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS.)

 3. Odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

  Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost ve všech oblastech KKS.

  Pokud žadatel žádá jako jednotlivec (profesionál, který v daném oboru působí alespoň 2 roky a živí se uměleckou či kreativní činností) je třeba, aby dodal doklad o své výdělečné činnosti a potvrzení/smlouvu od organizátora/garanta dané vzdělávací akce (např. potvrzení od zahraniční instituce o účasti na konferenci, kde daný člověk bude mít příspěvek, kde bude dělat lektora na mezinárodním workshopu ap.) nebo potvrzení od českého garanta – instituce, se kterým daná osoba spolupracuje a která je v daném oboru etablovaná (zřizované i nezřizované kulturní a kreativní instituce). Tyto podmínky budou specifikovány ve výzvě.

  (Podpora/účast min. 5 aktérů KKS – podmínka pro právnické osoby.)

 4. Příprava - odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKSvzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

  Předcházející přípravná fáze projektu podporující výměnu informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost ve všech oblastech KKS.

  Pokud žadatel žádá jako jednotlivec (profesionál, který v daném oboru působí alespoň 2 roky a živí se uměleckou či kreativní činností) je třeba, aby dodal doklad o své výdělečné činnosti a potvrzení/smlouvu od organizátora/garanta dané vzdělávací akce (např. potvrzení od zahraniční instituce o účasti na konferenci, kde daný člověk bude mít příspěvek, kde bude dělat lektora na mezinárodním workshopu ap.) nebo potvrzení od českého garanta – instituce, se kterým daná osoba spolupracuje a která je v daném oboru etablovaná (zřizované i nezřizované kulturní a kreativní instituce). Tyto podmínky budou specifikovány ve výzvě.

  (Podpora/účast min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS – podmínka pro právnické osoby.) 

 5. Podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí
  - podpora pro jednotlivce i pro skupiny/soubory

  Aktivity zaměřené na podporu rozvoje dovedností, odborných znalostí, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci rezidencí a stáží pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury.

  Pokud žadatel žádá jako jednotlivec (profesionál, který v daném oboru působí alespoň 2 roky a živí se uměleckou a kreativní činností) je třeba, aby dodal potvrzení/smlouvu od garanta dané vzdělávací akce (např. potvrzení od zahraniční instituce o účasti na konferenci, kde daný člověk bude mít příspěvek, kde bude dělat lektora na mezinárodním workshopu ap.) nebo potvrzení od českého garanta – instituce, se kterým daná osoba spolupracuje a která je v daném oboru etablovaná (zřizované i nezřizované kulturní a kreativní instituce). Tyto podmínky budou blíže specifikovány ve výzvě.

  (Podpora/ účast min. 3 aktérů KKS – podmínka pro právnické osoby.) 

 6. Příprava – podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí
  - podpora pro jednotlivce i pro skupiny/soubory

  Předcházející přípravná fáze projektu podporující rozvíjení odborných znalostí či dovedností. Aktivity zaměřené na podporu rozvoje dovedností, odborných znalostí, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci rezidencí a stáží pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury.

  Pokud žadatel žádá jako jednotlivec (profesionál, který v daném oboru působí alespoň 2 roky a živí se uměleckou a kreativní činností) je třeba, aby dodal potvrzení/smlouvu od garanta dané vzdělávací akce (např. potvrzení od zahraniční instituce o účasti na konferenci, kde daný člověk bude mít příspěvek, kde bude dělat lektora na mezinárodním workshopu ap.) nebo potvrzení od českého garanta – instituce, se kterým daná osoba spolupracuje a která je v daném oboru etablovaná (zřizované i nezřizované kulturní a kreativní instituce). Tyto podmínky budou specifikovány ve výzvě.

  (Podpora/ účast min. 3 aktérů KKS na projekt, příp. v dalším roce 6 aktérů KKS – podmínka pro právnické osoby.) 

 

Dotační okruhy pro státní příspěvkové organizace MK:

 1. Prezentace profesionálů KKS v zahraničí

  Prezentace umělců a české kultury na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS.)

 2. Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí

  Aktivity v rámci přípravné fáze akcí plánovaných na další rok podporující prezentaci umělců a české kultury na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury v nadcházejícím roce, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS.)

 3. Odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – projekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

  Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost ve všech oblastech KKS.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS.)

 4. Příprava - odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKSprojekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

  Předcházející přípravná fáze projektu podporující výměnu informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost ve všech oblastech KKS.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS.)

 5. Podpora programů tvůrčích a manažerských rezidencí a programů stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

  Programy zaměřené na podporu rozvoje dovedností, odborných znalostí, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci rezidencí a stáží pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS.)

 6. Příprava – podpora programů tvůrčích a manažerských rezidencí a programů stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

  Předcházející přípravná fáze projektu podporující rozvíjení odborných znalostí či dovedností. Programy zaměřené na podporu rozvoje dovedností, odborných znalostí, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci rezidencí a stáží pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury.

  (Podpora/ účast min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS.)

 

 

 

Pokud žadatel obdržel v roce 2022 dotaci ve výzvě Mobilita I v rámci tematického okruhu 2. „Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí“ nebo tematického okruhu 4. „Příprava odborných konferencí, seminářů a workshopů z oblasti KKS v ČR s mezinárodním přesahem zaměřených na podporu rozvoje dovedností a zasíťování“ (realizace dané aktivity v roce 2022), pro získání finančních prostředků na druhou část navazujících aktivit (na samotnou realizaci akce v roce 2023) je třeba podat samostatnou žádost ve výzvě Mobilita II. Je to součást samostatného dotačního řízení a předpokládá se upřesnění záměru a doložení konkrétních nákladů na realizaci. V žádosti bude třeba uvést odkaz na předchozí žádost, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterém byla přislíbena podpora další části vašich aktivit v roce 2023.

Toto pravidlo je součástí všech výzev v programu NPO – Status umělce a umělkyně – program Mobilita.

 

Metodickou podporu pro žadatele o podporu má na starosti Mgr. Zuzana Li.

E-mail: omv.npo@mkcr.cz

Telefon: +420 257 085 299

 

Technická podpora: Milan Ťukal 

E-mail: milan.tukal@mkcr.cr

 

Helpdesk poskytovatele systému ASD Software

E-mail: hotline-dpmk@asd-software.cz

Spojte se s námi