Nastavení cookies

Podle ustanovení § 15a odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, mohou být v Rejstříku evidovaných právnických osob evidovány pouze tyto subjekty založené církví/náboženskou společností

  • orgán registrované církve/náboženské společnosti, řeholní a jiná církevní instituce osob hlásících se k církvi/náboženské společnosti založené za účelem vyznávání náboženské víry,
  • účelové zařízení registrované církve/náboženské společnosti založené církví/ náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb (dále jen "účelové zařízení").

 

Návrh může podat Ministerstvu kultury pouze ten orgán církve/náboženské společnosti, který je k tomu určen v základním dokumentu registrovaném podle zákona o církvích a náboženských společnostech (podle § 10 odst. 3 písmeno d) tohoto zákona).

Návrh na evidenci v Rejstříku evidovaných právnických osob se předkládá na formuláři "Návrh na evidenci v Rejstříku evidovaných právnických osob" (soubor doc35 kB), který můžete vyplnit za pomoci návodu k vyplňování formuláře (soubor doc35 kB).

UPOZORNĚNÍ: Návrh je nutné podat písemně v českém jazyce. Veškeré doklady v jiném než českém jazyce musí být do českého jazyka přeloženy a úředně ověřeny. 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh na evidenci v Rejstříku evidovaných právnických osob.doc, 35 kB
návod k vyplňování formuláře.doc, 35 kB
Spojte se s námi