Nastavení cookies

Ministr kultury Baxa: Novely dají veřejnoprávním médiím trvalou stabilitu

08.03.2022 12:01|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa představil návrh novel zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, které posilují nezávislost veřejnoprávních médií.

 

„Koaliční vláda Petra Fialy, koalice SPOLU, Občanská demokratická strana i já osobně cítíme velkou odpovědnost za nezávislost médií, která je nezbytnou podmínku odolné demokracie. Události posledních dnů a hodin dávají za pravdu všem, kteří varovali před tím, že omezování nezávislosti médií vede k pošlapávání občanských práv, demontáži demokratických mechanismů a v posledku pak i k ohrožení mírového soužití sousedních států. Příklad Putinova Ruska to ukazuje více než přesvědčivě,“ řekl ministr kultury Martin Baxa. 

„Klíčovými změnami, které novely přinesou, jsou zapojení Senátu do volby mediálních rad a nemožnost odvolat mediální rady jako celek. Je také důležité připomenout, že jedním z cílů celé novely je větší odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům nebo snahám o jejich ovlivňování ze strany příznivců nedemokratických režimů,“ dodal ministr kultury.

Klíčové změny

Rada České televize
V současné době členy Rady ČT volí a odvolává pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Nově bude Poslanecká sněmovna volit 10 členů a Senát Parlamentu České republiky 5 členů. 

Rada Českého rozhlasu
Nyní členy Rady ČRo volí a odvolává pouze Poslanecká sněmovna. Nově bude zapojen i Senát. Poslanecká sněmovna bude volit 6 členů rady, Senát pak 3 členy.

Novela zavádí důležité změny při případném odvolávání členů obou Rad. Odvolávat je budou komory Parlamentu ČR, které je zvolily. Odvoláváni budou výhradně jednotliví členové, ne celá Rada.

Dalším je požadavek na právnické osoby, které mohou předkládat návrhy na členy Rady. Nově bude nutné, aby nominující právnická osoba v době podání návrhu existovala aspoň deset let.  Tato změna míří k tomu, aby návrhy podávaly především stabilní, respektované a dlouhodobě fungující organizace. Nejde o to někoho vyřazovat, ale naopak zabránit tomu, že by návrhy podávaly organizace, které budou účelově vytvořeny jen pro daný návrh na volbu člena Rady.

Novela také zvyšuje kvorum pro jmenování a odvolání generálního ředitele České televize z 10 na 11 členů Rady a kvorum pro jmenování a odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu z 6 na 7 členů Rady. Změny odráží požadavek na větší konsenzuálnost takových rozhodnutí i nový způsob volby obou Rad.  

Novela obsahuje přechodná ustanovení, která vyřeší situaci, jež nastane poté, co vstoupí v účinnost.

Členům Rady zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká členství v Radě uplynutím 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Je férové vůči oběma komorám Parlamentu začít od nuly.

Jak Rada České televize, tak Rada Českého rozhlasu pak při svých prvních schůzích po zvolení všech členů losem určí, kteří členové, vždy jedna třetina z celkového počtu, volení různými komorami, budou mít funkční období 2, 4 a 6 let.

Zákon by měl vstoupit v účinnost 1. července 2022.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi