Nastavení cookies

Předsednictví ČR v Radě EU

27.06.2022 11:20|ministerstvo
Důležité odkazy týkající se českého předsednictví v Radě EU.

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. Česká republika stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009. Předsednickou trojici utvoří stejně jako v roce 2009 s Francií a se Švédskem.

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

 

www.eu2022.cz

Co nás čeká?  

Proběhlo:Prezentace CZ PRESS (cze)
Prezentace CZ PRESS (eng)

Aktualizovaný kalendář akcí

Program českého předsednictví

Konference ke kulturnímu dědictví
Konference o budoucnosti Evropy
Konference z oblasti audiovize a autorského práva

Členské státy EU schválily program nadcházejícího předsednického tria

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi