Nastavení cookies

Ministerstvo kultury podpoří projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR

14.09.2022 11:13|ministerstvo

Výzva č. 4/2022 – Rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru: Podpora projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR, iniciativa Status umělce a umělkyně; Národní plán obnovy.

Cílem výzvy je podpora projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků, získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu. 

Program je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Výběrové řízení je určeno především nezřizované umělecké scéně. Žádosti je možné podávat v následujících tematických okruzích: Rezidenční pobyty; Hostování zahraničních umělců v ČR; Tvůrčí dílny, kurzy, workshopy; Konference, semináře.  

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury od 2. září (od 13.00) do 3. října 2022 (do 15.00).

Odkaz na výzvu č. 4: https://www.mkcr.cz/npo-podpora-projektu-mezinarodni-umelecke-a-odborne-spoluprace-v-cr-2904.html

Odkaz na celkový přehled výzev: https://www.mkcr.cz/dotacni-vyzvy-2841.html

___________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí, na které je vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Více informací:
https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
https://www.planobnovycr.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi