Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu na podporu digitalizace kulturního dědictví

14.09.2022 11:16|ministerstvo

Výzva – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I“, iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Národní plán obnovy.

 

Dotační program je určen na podporu digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Podpoří tvorbu digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. 

Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Dotaci je možné získat na projekt, který bude zařazen do jednoho z následujících dotačních okruhů: digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování; digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování; digitalizace trojrozměrných kulturních statků; digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování; digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek; digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek; digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů; digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu MK. Datum zahájení příjmu žádostí bude upřesněno nejdříve 15. 9. 2022.

Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Odkaz na výzvu: https://www.mkcr.cz/iniciativa-453-digitalizace-kks-digitalizace-kulturnich-statku-a-narodnich-kulturnich-pamatek-i-2908.html

Odkaz na celkový přehled výzev: https://www.mkcr.cz/dotacni-vyzvy-2841.html

__________________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí, na které je vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Více informací:
https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
https://www.planobnovycr.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi