Nastavení cookies

Kunderova knihovna jede do Brna

05.10.2022 17:21|příspěvkové organizace

Ve dnech 5. a 6. října 2022 bude v Paříži převzata druhá a poslední část knihovny Milana Kundery. Stejně jako v červnu, kdy byla odvezena první část, se i tentokrát s Věrou Kunderovou setká a vzácný poklad domů přiveze přímo ředitel Moravské zemské knihovně v Brně Tomáš Kubíček.

 

Rozhodnutí manželů Milana a Věry Kunderových, že se spisovatelův archiv a jeho knihovna stanou součástí fondu Moravské zemské knihovny v Brně, padlo před více než dvěma lety. Po nich následovaly měsíce plánování a covidových odkladů.

První část daru tak bylo možné odvézt až na konci letošního června 2022. Náklad 18 plně naložených beden obsahoval listinný archiv Milana Kundery, tedy korespondenci s nakladateli, recenze na jeho knihy, které nakladatelé autorovi posílali. Dále pak desítky literárních cen, které Kundera získal za svoji tvorbu – včetně například slavné Jeruzalémské ceny, či bohatá sbírka fotografií.

A jak prožívá stěhování knihovny sama Věra Kunderová? "Se zvláštním klidem smíšeným se smutkem z něčeho, co končí, aby to začalo jinde.... Milan se svým způsobem vrací domů, do rodného Brna, do města, na které celý život ve Francii se steskem myslel - a to vím jenom já a dva tři kamarádi. A do Moravské zemské knihovny, díky Tomáši Kubíčkovi, který bude nad vším pečlivě bdít, za ním budete moci chodit na návštěvu a povídat si s ním. Vlastně tu bude stále na vás čekat."

Ředitel MZK Tomáš Kubíček k tomu dodává: „Uvědomujeme si význam toho, co Brno, ale s ním i celá česká kultura v podobě daru manželů Kunderových získává. Je to dar nejenom věcný, ale i symbolický. A právě i tomu symbolickému vzkazu bude věnována Knihovna Milana Kundery, kterou plánujeme začátkem příštího roku otevřít. V jejích prostorách už bude i knižní fond, který právě převážíme z Paříže.“

Druhá část Kunderovy knihovny, jež by v pátek 7. října 2022 měla přijet do Brna, je objemnější než ta první a obsahuje převážně Kunderovy vlastní či sesbírané knihy. Jedinečným je pak originální vydání Esejů Michel de Montaigne, jež poprvé vyšlo v Bordeaux v roce 1580. Tisk, který sám má miliónovou hodnotu, byl součástí literárního ocenění Grand Prix littéraire Château La Tour Carnet, který Milan Kundera získal v roce 2017.

Po převozu veškerého materiálu do Moravské zemské knihovny zde bude vše roztříděno, zpracováno, zdigitalizováno a v nově budované Knihovně Milana Kundery zpřístupněno badatelům i čtenářům.

Knihovnu Milana Kundery ve stávajících prostorách MZK v Brně navrhl architekt Martin Hrdina a bude slavnostně otevřena na jaře 2023.

Převoz rozsáhlé knihovny a archivu Milana Kundery by nebyl možný bez významné pomoci paní Věry Kunderové a Českého centra v Paříži, za což jim patří velký dík.


 

Kontakt:
Mgr. Mgr. Anna Mrázová
Vedoucí Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: +420 541 646 134, +420 777 465 297
E: Anna.Mrazova@mzk.cz​
W: www.mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi