Nastavení cookies

Ministr kultury Martin Baxa: V rámci Národního plánu obnovy může do roku 2025 kulturní a kreativní sektor získat 5,5 miliardy korun

11.10.2022 11:26|ministerstvo

V komponentě ministerstva kultury Rozvoj kulturního a kreativního sektoru je celkem 5 iniciativ, v rámci kterých jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. Na jejich základě lze požádat o dotaci na konkrétní projekt. V současné době je vypsáno celkem 8 výzev. Tři z nich jsou již vyhodnocené, dvě výzvy jsou v procesu hodnocení a tři výzvy jsou otevřené.

 

 „Když jsem na začátku svého funkčního období přišel na ministerstvo kultury, vzbuzoval ve mně stav prací na naší komponentě značnou obavu. A to jak v praktické přípravě, tak ve způsobu řízení a nastavení celého procesu. Proto jsem na ministerstvu ustanovil řídicí výbor Národního plánu obnovy, který začal okamžitě pracovat a dnes za sebou máme už několik vypsaných výzev a další se připravují. Díky tomu, že se nám podařilo celý proces rozběhnout, máme v návrhu rozpočtu ministerstva kultury na rok 2023 alokováno na Národní plán obnovy 2,2 miliardy korun. A to není vůbec automatická věc,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Finanční prostředky Národního plánu obnovy (NPO) mohou pomoci institucím i jednotlivcům kulturního a kreativního sektoru ve všech regionech České republiky. 

 „Jde o širokou paletu aktivit, které mohou být podpořeny. Od analytických studií a sběru dat, přes vzdělávací programy pro vzdělavatele i vzdělávané, rekonstrukce a budování kulturních a kreativních center či možnost síťování a budování mezinárodních kontaktů pro umělce až po podklady pro možné legislativní návrhy,“ připomíná ministr Baxa.

Na tiskové konferenci k NPO zároveň představili své projekty zástupci vybraných subjektů, které obdržely dotaci. Generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast představila projekt „Prezentace ČR na 18. mezinárodním Bienále architektury v Benátkách“, který bude přínosem pro mezinárodní spolupráci a prezentaci českého umění v zahraničí, ale také podpoří mladé umělce v jejich dalším rozvoji.

Díky podpoře Ministerstva kultury ČR může být projekt realizován v plném rozsahu a Národní galerie může i nadále pracovat na podpoře českého umění v zahraničí, čemuž se systematicky a dlouhodobě věnuje,“ poděkovala generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast.

Goethe Institut se v projektu „PLAYING KAFKA“ věnuje rozvoji pracovníků kulturního a kreativního sektoru v oblasti využívání počítačových her jako inovativního přístupu v literární a jazykové výchově. Výuková videohra se pomocí kombinace herních mechanik a narativních přístupů pokusí přiblížit Kafkovu tvorbu i život. Do projektu se již od počátku zapojí také odborníci na Kafku, učitelé a budoucí uživatelé.

Cílem projektu Produkční skupiny ART GATE je zmapovat segment technických a produkčních pracovníků v oblasti živého umění. Výsledky poskytnou obrázek o regionální působnosti těchto profesí a data mohou být podkladem pro analýzy trhu práce v konkrétních lokalitách a pomoci při tvorbě nových pracovních míst a nabídek služeb v oblasti živého umění.

 

Přehled jednotlivých iniciativ 

V rámci iniciativy Status umělce jsou připraveny analýzy, výzkumy a podklady pro budoucí legislativní řešení, projekty pro kreativní učení a další aktivity, jež mají zvyšovat kulturní a kreativní gramotnost, a podporovat rozvoj dovedností v oblasti realizace projektu v zahraničí. Dalším přínosem je rozvoj zkušeností v kontextu mezinárodního prostředí, navázání nových mezinárodních kontaktů pro profesní rozvoj. Projekty podporují mezinárodní uměleckou a odbornou spolupráci v kreativním sektoru u nás. V současné době již bylo v rámci této iniciativy vypsáno pět výzev, vyhodnoceny byly zatím tři. 

Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru je iniciativa s nejvyšší alokací, je na ni určena částka 3,4 miliardy korun. Sem patří například výzva velká kulturní a kreativní centra, která je momentálně ve fázi hodnocení. Díky této výzvě může vzniknout do podzimu roku 2025 až 15 kulturních a kreativních center v regionech ČR. Celkově bylo podáno na 70 projektů a finální výsledky lze očekávat v průběhu listopadu.

Další iniciativou je Digitalizace kulturního a kreativního sektoru. Zde je k dispozici 800 milionů korun, které jsou určeny pro instituce, které mají za úkol digitalizovat naše kulturní dědictví. Díky tomu se tyto informace stanou přístupnějšími mnohem širšímu okruhu lidí. V tuto chvíli je otevřena první výzva v rámci iniciativy, která je určena muzeím, galeriím, Národnímu památkovému ústavu, Římskokatolické církvi a vlastníkům a správcům národních kulturních památek. Výzva momentálně běží. 

Kreativní vouchery jsou další iniciativou a je na ně určeno 560 milionů korun. Kreativní vouchery jsou obrovská pomoc kreativcům a zároveň malým a středním firmám. Díky tomu, že firmy budou moci žádat o kreativní vouchery, budou si moci dovolit kreativní služby, které jim poskytnou kreativci, jež budou sdruženi do celostátní databáze. Vypsání výzvy plánujeme do konce letošního roku.

__________________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí. Celkem je na ně vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Více informací:
https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
https://www.planobnovycr.cz/

Prezentace z tiskové konference

 

Kontakt: 
Bc. Jana Malíková

Tisková mluvčí MK ČR
M: +420 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz                             

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi